Jaarverslag stichting “Levend Hart” 2018

In 2018 is er veel veranderd binnen het bestuur van de stichting en zijn er verschillende besluiten genomen. Om te beginnen was het noodzakelijk de organisatie van het grote ontmoetingsweekend inpasbaar te maken voor de nieuw gevonden locatie. Want het Klooster in Wahlwiller was verkocht en het was niet meer mogelijk om daar onderkomen te vinden. De nieuwe locatie, het Klooster in Helvoirt van de stichting “Emmaus” was niet naast de deur en dat bracht toch wat meer werk met zich mee. Het bestuur is verschillende keren naar Helvoirt geweest om er zeker van te zijn dat alles wat nodig was voor een goed verloop van het weekend in orde was. Er moesten andere keuzen gemaakt worden, want de zaalruimten zijn in Helvoirt anders verdeeld.

Ook in 2018 was er meer dan genoeg belangstelling voor het ontmoetingsweekend toen eenmaal duidelijk was dat de organisatie kon doorgaan. De nieuwe locatie gaf ongeveer dezelfde mogelijkheden zodat het programma eenzelfde invulling kon krijgen als eerdere jaren. Voor de zaterdag is een lezing verzorgd in Power Point door Ingrid Franssen en op de zondag was er een lezing van Pieter van Acoleyen te beluisteren. Vanwege gezondheidsredenen kon Ingrid Franssen niet bij het weekend aanwezig zijn, het bestuur heeft de werkzaamheden ter plekke op zich genomen, waarbij Hans de Heij de eindverantwoordelijkheid had. Wat in geen weekend eerder gebeurd is, gebeurde deze keer, een van de bestuursleden moest om gezondheidsredenen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Dat was een schrik, maar gelukkig is alles goedgekomen met haar. De nieuwe locatie was wel wennen, vooral doordat de zaalruimten in Helvoirt anders verdeeld zijn. Over het algemeen is het weekend verder heel goed verlopen en de reacties waren dan ook voornamelijk positief.

Bij de evaluatie van het weekend kwamen een aantal dingen naar voren. Twee bestuursleden hebben besloten het bestuur te verlaten. Thea Wevers zegde haar bestuursfunctie, die zij met veel plezier ongeveer tien jaar heeft uitgevoerd, op vanwege haar gezondheid. Gerda van Eijk zegde haar bestuursfunctie op omdat zij het tijd vond om te stoppen, na een innerlijk advies daartoe. Ook zij heeft met veel plezier ongeveer tien jaar deelgenomen aan het bestuur van de stichting. Ook in deze evaluatie heeft Ingrid Franssen naar voren gebracht dat het voor haar niet meer mogelijk is om op een goede manier nog zorg te dragen voor de organisatie van de grote ontmoetingsweekenden vanwege haar gezondheidssituatie en dat zij om die reden de organisatie van de weekenden door de stichting zou willen stoppen. Dan is de vraag gesteld of Hans de Heij en Els Swart de organisatie op zich wilden nemen, wat dan op persoonlijke titel zou zijn, want zonder de organisatie van de grote ontmoetingsweekenden was er voor Hans geen reden om bij de stichting in het bestuur te blijven en is ook zijn bestuursfunctie beëindigd. Na een periode van overdenking hebben Hans en Els de organisatie van de ontmoetingsweekenden op zich genomen in dezelfde stijl als eerder door de stichting gebeurde. Met hen is overeengekomen dat zij de weekenden organiseren, op persoonlijke titel, maar dat de stichting haar aandeel houdt waar het de financiële afhandeling aangaat. Zo kunnen de weekenden ook financieel gezien doorgaan. En daar zijn allen blij mee.

In 2018 is hard gewerkt aan de site voor de stukjes “Hemels Brood”. Er was een nieuw programma in gebruik genomen wat in 2018 nog veel werk met zich meebracht om te leren en vervolgens om een goede bruikbare indeling te maken voor al de stukjes, waarvan er inmiddels meer dan 6500 zijn geschreven. Ook zijn er nieuwe boekjes, Dvd’s en CD’s gemaakt en gratis uitgegeven. De belangstelling voor de boekjes was in 2018 wat groter dan het jaar daarvoor. Ook zijn er meer contacten geweest met mensen die meer over de boekjes wilden weten en boekjes bestelden. De groep belangstellenden is daarmee groter geworden. Ook is er meer om gebed gevraagd en een aantal keren is het nodig geweest om een grote groep mensen te vragen om mee te bidden.

Door het verlaten van het bestuur door drie leden is het bestuur afgeslankt. Door de twee overgebleven bestuursleden is besloten om het bestuur uit te breiden door Tsjêbbe de Vries te vragen bestuurslid te worden voor de stichting. Tsjêbbe stemde daarmee in en zo bestaat het bestuur nu uit drie leden. In 2018 heeft het bestuur zes keer vergaderd. Drie keer in de oude bezetting, steeds verzameld in Valkenburg, en drie keer in de nieuwe bezetting. In de nieuwe bezetting is gebruik gemaakt van Skype om te vergaderen, omdat het voor Bertie Gelijk niet mogelijk was om naar Valkenburg te komen. Deze vergaderingen via Skype zijn als prettig ervaren, Bertie was thuis en de andere twee bestuursleden, Tsjêbbe en Ingrid, waren in Valkenburg. Er was steeds een prima verbinding en de vergaderingen zijn goed verlopen. Voor het komende jaar is wel afgesproken toch minimaal twee keer bijeen te komen, zonder gebruik te maken van skype.

Na een pauze van enkele jaren is de stichting in december 2018 ermee begonnen de nieuwsbrief “LiefdeRijk” weer uit te geven. O.a. via de kerstkaarten zijn mensen hiervan op de hoogte gebracht. Ook is de start van “LiefdeRijk” aangekondigd op de verschillende sites van de stichting. Het is de bedoeling dat ook het komende jaar doorgegaan zal worden met het uitgeven van de nieuwsbrief “LiefdeRijk”. Naast deze nieuwe activiteit heeft het bestuur ook besloten om onderwerpen al BDE (Bijna Dood Ervaringen) en andere bijzondere ervaringen op de een of andere manier nader te belichten. Dit zal nader vorm krijgen in 2019.

Het bestuur en de medewerkers van de stichting “Levend Hart” hebben zich in 2018 ook enorm gezegend en gedragen gevoeld door Gods liefde bij alles wat zij namens de stichting mochten doen en bij alles wat er gebeurd is en mogelijk mocht zijn. Met name dat er een geschikte locatie gevonden is voor het ontmoetingsweekend, zodat het ontmoetingsweekend kon doorgaan en dat er zoveel belangstelling voor was.
Het bestuur en de medewerkers zijn oprecht dankbaar voor de liefdevolle steun van onze Schepper, voor Zijn zegen op ons werk.

31 december 2018