Jaarverslag2018-07-29T10:17:04+00:00

Jaarverslag stichting “Levend Hart” 2017

Het afgelopen jaar is een roerig jaar geworden voor de stichting. Bemerkt werd dat er extra handen nodig waren  voor de verschillende werkzaamheden van de stichting. Met name voor de organisatie van het jaarlijkse  ontmoetingsweekend. Door een chronische aandoening is het voor de voorzitter niet meer mogelijk om het hele  weekend aanwezig te zijn. Gelukkig is er een vicevoorzitter gevonden, dat is de heer Hans de Heij.

Ook in 2017 waren er weer meer aanmeldingen dan er plaats in het klooster was, maar alles is toch zo geschikt  geworden, dat er geen mensen teleurgesteld hoefden te worden. Op de zaterdag is de lezing gehouden door Ingrid  Franssenen en op de zondag was er een lezing van Pieter van Ackoleyen  te beluisteren. Het doel om tussendoor  met elkaar in gesprek te komen is wat minder geweest dan voorgaande jaren. Daar is vooral bij de evaluatie de  nodige aandacht aan besteed, zodat er bij de volgende keer wel weer genoeg ruimte voor onderlinge contacten  mogelijk is. Ook waren er weer de groepsgesprekken met kleine groepjes, dat wordt door iedereen als heel prettig  ervaren.  De verzorging door de zusters van het Klooster was als altijd heel prettig en goed. Wel was dit de laatste  keer bij de zusters in Wahlwiller, want het klooster is verkocht en het is een aantal maanden na het  ontmoetingsweekend overgedragen aan de koper. De plannen van de koper zijn dusdanig dat er voor onze  weekenden geen plaats meer zal zijn.

Dat betekende dat de stichting op zoek moest naar een nieuw en even goed onderkomen. In eerste instantie heel  moeilijk, want de liefde en warmte en vooral ook de lage prijs die wij bij de zusters mochten betalen, was  nergens te vinden. Vooral de prijzen waren daarbij een belemmering, die waren elders meer dan twee of wel drie  keer zo hoog. Omdat er nogal wat mensen met een minimum inkomen deelnemen aan de weekenden, waarbij de  kosten voor rekening van de stichting genomen worden, was het geen optie om naar een duurdere locatie te gaan.

Gelukkig werd dan toch een locatie gevonden in het bezinningscentrum “Emmaus” te Helvoirt. Deze locatie leek  heel geschikt, de prijs kwam ongeveer overeen met die van het Klooster en de  mogelijkheden waren ook  vergelijkbaar. Daarmee is besloten om het onmoetingsweekend voor 2018 in Helvoirt, bezinningscentrum  “Emmaus” te houden. De stichting heeft ook in 2017 weer voor elke dag een stukje Hemels Brood  op onze sites “www.levendhart.nl”  en “www.hemelsbrood.nl” gezet. Op de site “www.levendhart.nl” staan alleen de stukjes van vandaag en van  gisteren. Op de site “www.hemelsbrood.nl” staan ook alle andere stukjes Hemels Brood. Omdat er een nieuwe  Bundel gemaakt ging worden, maar dit niet meer paste bij de code waarin de site geschreven stond, is op zoek  gegaan naar een andere mogelijkheid om de stukjes voor iedereen die ze wil lezen op internet te zetten. Dit werd  gevonden in het werken met WordPress met een aangekocht thema, dat is “Avada”. In 2017 is begonnen de  inhoud van de site met alle stukjes Hemels Brood in WordPress, in het thema “Avada” te zetten. Voor het einde  van 2017 was dit niet klaar. Er zal in 2018 aan verder gewerkt worden.

Net als voorgaande jaren zijn de teksten van de beide lezingen die gehouden zijn tijdens het ontmoetingsweekend  in april 2017 op een DVD, CD en MP3 gezet. Deze zijn aan het eind van het weekend aan de deelnemers  uitgedeeld. Op aanvraag  zijn er ook DVD’s en/of CD’s naar belangstellenden gestuurd. Daar stonden de lezingen  van dit weekend op, maar ook eerder gehouden lezingen.

In 2017 is het volgende gratis aan belangstellenden aangereikt:
De beide lezingen die gehouden zijn, zijn op schrift, op CD of op DVD uitgegeven.  Verzamelbanden Hemels Brood. Deze zijn verdeeld in steeds 310 stukjes.  Hiervan zijn de delen 1 t/m 8 en de delen 13 t/m 19 uitgegeven aan belangstellenden.  Ook zijn er gratis boekjes Hemels Brood uitgegeven in een A6 formaat. Deze boekjes bevatten allemaal  opeenvolgend 100 stukjes Hemels Brood. Daar kwam veel vraag naar, omdat het gemakkelijk in een tas of zelfs  zak meegenomen kan worden. Vanaf de nummers 4300 tot en met 5000 zijn er boekjes met 100 stukjes gemaakt. De Bloemlezing waarin stukjes Hemels Brood gecombineerd met 52 bloemenfoto’s staan, zijn opnieuw gedrukt en uitgegeven.

In 2017 was er veel contact met verschillende mensen, via de mail of door de telefoon. Daarbij was er vraag naar:
– Gebed voor steun bij moeilijke omstandigheden of voor familie en bekenden
– Het toesturen van boeken of boekjes Hemels Brood
– Toesturen van lezingen gegeven op verschillende ontmoetingsweekenden
– Boeken die het geestelijke leven, het geloof belichten, zoals bijvoorbeeld de boeken van Jacob Lorber
– Het verkrijgen van informatie over de stichting en haar activiteiten

Ook in 2017 hebben het bestuur en de medewerkers van de stichting “Levend Hart” zich gezegend en gedragen  gevoeld door Gods liefde bij alles wat zij namens de stichting in 2017 mochten doen en bij alles wat er gebeurd is  en mogelijk mocht zijn. Het bestuur en de medewerkers zijn oprecht dankbaar voor de liefdevolle steun van onze  Schepper, voor Zijn zegen, waardoor ook 2017 een vruchtbaar jaar genoemd mag worden.