Activiteiten

Algemeen

Het bestuur
van de stichting “Levend Hart”draagt zorg voor verschillende activiteiten die allemaal het gedachtegoed van de stichting als basis hebben. Aan alle activiteiten wordt doorgaans het gehele jaar gewerkt, de meeste activiteiten zijn dan ook als zodanig jaarlijks doorlopend. Sommige activiteiten zijn al lange tijd onderdeel van de stichting, andere activiteiten zijn in de loop der jaren ontstaan. Het bestuur zal steeds onderzoeken of zij meer nog kan betekenen voor haar medemensen ten aanzien van hun welzijn in verhouding tot het doel van de stichting. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de stichting. Zie hiervoor het tabblad “Contact”. Onderstaand de verschillende activiteiten met een kort verslag per activiteit.

Uitgeven

Hemels Brood
zijn stukjes tekst die, geïnspireerd tijdens gebed, in het hart ontvangen en op dat moment  opgeschreven zijn. De stukjes zijn gebundeld en worden in boekjes door de stichting gratis aangeboden aan belangstellenden. Er zijn inmiddels meer dan 7000 stukjes. Alle stukjes zijn bedoeld als uitleg over leven en liefde en ter ondersteuning bij het vasthouden aan Zijn liefde, vooral ook in het dagelijks leven. Er zijn dunne boekjes met 31 stukjes,  kleine boekjes met 100 stukjes en dikkere boekjes met 310 stukjes. Alle stukjes Hemels Brood zijn te lezen op de site www.hemelsbrood.nl  Er wordt naar gestreefd om elke dag het nieuw geschreven stukje van die dag op de site te plaatsen. Soms lukt dat door omstandigheden niet. Maar dan wordt het zo snel het kan toch geplaatst. Op deze site staan de stukjes Hemels Brood van “Vandaag” en “Gisteren” onder het tabblad “Hemels Brood”.

Elkaar

Ontmoeten
De ontmoeting met elkaar in Naam van Jezus Christus is altijd een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting geweest. Vanaf het begin van de oprichting heeft de stichting ontmoetingsweekenden voor belangstellenden georganiseerd. Tot en met april 2018 is er elk jaar een ontmoetingsweekend georganiseerd, en een aantal keren gebeurde dit tweemaal in een jaar. Na het laatste ontmoetingsweekend in april, dat was het 21e weekend, is echter besloten om een andere vorm van ontmoeting te gaan aanbieden. Het is vanaf dan de bedoeling om korte ontmoetingsbijeenkomsten te gaan organiseren in een kleiner verband, met minder deelnemers en meer in de sfeer van een “huiskamer” bijeenkomst. Zo’n ontmoetingsbijeenkomst kan een of twee dagen beslaan. Deze bijeenkomsten zullen vooral gericht zijn op verdieping van ons geestelijk besef van Gods liefde in ons hart en gericht zijn op het toepassen van Zijn ware liefde in de omgang met onze medemensen. Deze bijeenkomsten zullen voornamelijk in de zomer gaan plaatsvinden.

De grote ontmoetingsweekenden, zoals die tot en met 2018 georganiseerd werden door de stichting, zijn vanaf dan in handen van Hans de Heij en Els Swart, op persoonlijke titel, met waar nodig ondersteuning van de stichting “Levend Hart”.

Voor verdere informatie hierover kan contact opgenomen worden met Hans en Els via telefoonnummer 026 3620600.

Zie voor informatie over kleine bijeenkomsten die door de stichting “Levend Hart” aangeboden worden het tabblad “Ontmoeting”.

Lezingen

Tijdens
de ontmoetingsweekenden zijn er per keer 2 lezingen gegeven. Van deze lezingen is altijd het geluid opgenomen, op CD gezet en gratis uitgegeven. Sommige weekenden zijn op film vastgelegd. Deze zijn op DVD alleen te verkrijgen door degenen die op dat gefilmde weekend aanwezig waren. Na intern overleg kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor mensen die om ernstige gezondheidsredenen niet naar de weekenden kunnen komen, maar dat wel graag zouden willen. De lezingen die gegeven zijn door mevrouw Ingrid Franssen zijn ook per keer in een boekje gebundeld en gratis uitgegeven. De lezingen die gegeven zijn door de heer Pieter van Acoleyen zijn alleen als geluid op een CD uitgegeven. Een overzicht van de gegeven lezingen is te vinden bij de tab “Lezingen”.

Gebed

Het gebed
is een belangrijk onderdeel van de stichting. Het bestuur ziet dat gebed kracht heeft en geeft. Over de hele wereld zijn zoveel voorbeelden van wonderen, die na gebed tot stand mochten komen. Ons gebed is algemeen, voor al onze medemensen, en op verzoek ondersteunen wij graag mensen met gebed. Iedereen is uitgenodigd ons in gebed te steunen. Wie met ons mee wil bidden raden wij aan: bid vanuit je hart, met je eigen woorden, op je eigen tijd. Ook zonder woorden, alleen de gedachte kan al genoeg zijn voor onze hemelse Vader. Hij weet onze intenties ook zonder woorden.

Als je het moeilijk vindt om de juiste woorden of gedachten te vinden, kun je bidden:

Lieve hemelse Vader,
Wilt U,
Die zuivere ware liefde Is,
alle mensen in Uw liefde en genade de hulp geven die zij nodig hebben,
de kracht geven die zij nodig hebben en wilt U hun situatie ten  goede doen keren.
Mag Uw wil boven onze wil hen allen zegen brengen,
hen genezen en mag hun situatie verbeteren.
Geef hen, wat voor hen het beste is.
Wij bidden u dit voor alle mensen die ons dat in hun nood gevraagd hebben,
en voor alle mensen die ons in hun nood niet bekend zijn,
maar bij U zeker wel.
Dank U, voor Uw eeuwige liefde voor ons allemaal, 
Amen

Nieuw

Komende tijd
zal het bestuur van de stichting bekijken in hoeverre het mogelijk is om nieuwe activiteiten te ondernemen. Daarbij wordt gedacht aan het onder de aandacht brengen van boeken die passen bij het gedachtegoed van de stichting. Ook zal onderzocht worden in hoeverre boeken, die in een andere taal dan het Nederlands geschreven zijn, in het Nederlands vertaald en uitgegeven kunnen worden. Bekeken zal worden in hoeverre de teksten van de Hemels Brood stukjes nog wat meer onder de aandacht gebracht kunnen worden, vooral voor mensen die zoeken naar de zin van hun leven in de breedste zin van het woord. Zo zal er bekeken worden in hoeverre er op de websites linken gezet kunnen worden met situaties waar mensen zich in bevinden en vragen over hebben. Zoals “troost” bij verdriet, “toekomst” bij  verlies, “ziekte” bij ernstige aandoeningen, “vrede” bij ruzie of oorlog, en zo meer. Het is vooral de bedoeling om mensen dichter bij de Schepper en Zijn liefde in hun hart te brengen. Ook ligt het in de bedoeling op allerlei levensvragen in te gaan en informatie te delen over onderwerpen die raakvlakken hebben met het gedachtegoed van de stichting, zoals BDE en andere bijzondere ervaringen.