Daglicht zijn kleine stukjes tekst ter ondersteuning
voor wie even
een opbeurend woord nodig heeft.

De Dag

Elke dag is vol leven,
die is ons met vreugde gegeven
die dag is bij jou vanbinnen,
en zal steeds weer
opnieuw beginnen

De dag is het licht
dat geeft je zicht,
zonder licht is er geen leven,
geen bestaan, zelfs niet even

Wees blij, wees het licht
want het heeft geen gewicht
het draagt jou elke morgen,
dus laat ze maar los,
al je zorgen

Het Goede

Het goede is God in alle mensen
Hij weet en kent ons totaal
wat wij ook doen of laten
Hij weet en kent het allemaal

Wij zijn vrij met een eigen wil
dat heeft onze Schepper ons gegeven
in die vrijheid kunnen wij kiezen
met onze wil of met Zijn Wil te leven

Wij zijn vrij,
ook al lijken we soms
helemaal niet vrij, maar gevangen
bedenk dan eens, wat precies
waren jouw belangen

Liefde

Wanneer je pijn hebt
of verdriet,
denk dan aan Gods liefde
ook al zie je Hem niet

Want Zijn liefde
is als een enorm instrument
wat altijd voor je werkt
ook als je Hem niet kent

En als je Hem wilt kennen,
ga dan maar naar je hart
daar lost Hij alle pijn op,
zelfs de diepste smart

Vooruit

Alles gaat altijd vooruit
elk licht, elk geluid
alles wat je om je heen ziet
gaat vooruit, anders niet

Wel veranderen de dingen
op aarde
langzaam gaan ze voorbij
maar nooit zonder waarde
voor jou en voor mij

Alles gaat vooruit
naar het licht, naar de zon
terug gaat niet meer,
zelfs niet naar hoe het begon

Anders

Wat is er vandaag anders,
anders dan andere dagen
en is dat anders dan goed of niet
dat zijn nogal eens de vragen

Soms is iets recht, soms is het krom
en wie het niet weet
vindt dat misschien
wel eens dom

Je leeft elke dag
dat kun je voelen, beseffen, weten
je leeft en dat mag
steeds anders, elke dag

Zorgen

Iedereen heeft op zijn tijd
wel zorgen
kleine of grote, soms helemaal geen
maar heb je ze wel,
je bent daarin niet alleen

Kijk om je heen, naar andere mensen
ook zij hebben in hun leven
allerlei wensen
die soms gebeuren,
dat lijkt oneerlijk te zijn

Oneerlijk ligt op een weegschaal
die staat altijd scheef
want in het leven is niet alles gelijk
jij bent uniek, dat is jouw leven
eerlijk of scheef
is om het even.

Leven

Leven is geven en nemen
lachen en wenen
leven kost moeite en pijn
toch is het ware leven in je hart
fijn

je leeft, dat voel je diep vanbinnen
daar voelt het fijn om levend te zijn
daar zijn geen zorgen, daar is vrede
daar weet je dat leven
ook zonder pijn kan zijn

In leven vinden mensen elkaar
mensen zijn er altijd om je heen
maar ook zonder al die mensen
ben je nooit helemaal alleen

Leren

Zie de aarde als een school
om te leren
het kan er prettig zijn,
maar je kunt je er ook bezeren
en juist op zo’n moment
kun je bemerken waarom
je op aarde bent

De warmte van de aarde zit in je hart
vanbinnen in het besef dat je bent
maar dat wil niet zeggen
dat je jezef dan ook
helemaal kent

Wetenschappelijk denken mensen
veel te weten,
maar na verloop van tijd kan er ook
veel worden vergeten
Steeds opnieuw zal de mens
moeten leren
dat hij in zijn relatief korte leven
niet alles kan beheren