Hemels Brood 6842

Vandaag

Maandag
9 december 2019

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Sommige mensen zijn kartrekkers, zijn vooroplopers, andere mensen zijn volgers. Er zijn ook mensen die noch het een, noch het ander zijn, en los van alles hun eigen gang gaan, meepakken wat van hun gading is en vermijden wat voor hen van geen belang is.

Tussen kartrekkers zijn er grote verschillen. Er zijn er die goede doelen nastreven, er zijn er die eigen belangen nastreven en er zijn er die Mijn leer in woord en daad nastreven. Bij deze laatsten zijn er die Mijn leer naar het Woord in de Bijbel uitdragen op een praktiserende manier, die mensen oproepen te doen wat er in de Bijbel staat op een letterlijke manier, daarnaast zijn er bij hen kartrekkers die vooral de nadruk leggen op de geestelijke betekenis van Mijn Woord, zoals zij dat uit de Bijbel begrijpen, en daarbij is er een klein aantal die hun medemensen niet alleen uitleg geven over de geestelijke betekenis van Mijn Woord, maar de mensen ook vertellen hoe zij Mij in hun hart kunnen vinden, Mij in hun hart kunnen ontmoeten en persoonlijk met Mij in hun hart kunnen spreken.

Zij leggen de mensen uit hoe het contact met Mij in het hart de zuiverste manier is om te weten te komen wat de waarheid van leven is, wat de waarheid over de zin van het leven van alle mensen op aarde is, en uitdragen hoe lief Ik alle mensen heb. Zij behoeven voor zichzelf geen volgers, maar voor Mij, jullie God in Jezus Christus, jullie Schepper. Daaraan zijn deze kartrekkers te herkennen, dat zij voor zichzelf geen volgers behoeven, alleen mensen tot het volgen van Mij en Mijn leer wensen te brengen, alleen mensen tot het vinden van Mij in hun hart willen brengen.

Wanneer je zo’n kartrekker treft, luister dan naar hem en vind Mij in je hart, want hij is een volger van Mij, en jij kunt een volger van Mij worden. Want uiteindelijk ben Ik in Jezus Christus de Enige ware Kartrekker om alle mensen tot het ware gelukzalige Leven te brengen.