Hemels Brood 7935

Vandaag

Dinsdag
6 december 2022

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Lieve hemelse Vader, wanneer ik het goed begrijp dan staat ons nog een oneindigheid aan leven te wachten, maar wij voelen ons verblijf op aarde ook als oneindig, terwijl wij weten dat ons verblijf op aarde wel eindig is. Hoe kan dat zo voelen?

Dat het verblijf op aarde als oneindig voelt, terwijl je weet dat het eindig is, komt omdat het leven oneindig is, en die oneindigheid is in je aanwezig, voelbaar in het leven dat je in je voelt te zijn. Maar dat gevoel is niet de tijd van verblijf op aarde, dat heeft te maken met het besef te leven, en dat besef te leven zal er tot in de oneindigheid zijn. Dat is wat anders dan het ervaren van de situatie waarin je op aarde bent.

Het zijn als het ware twee verschillende ervaringen, je situatie op aarde en dat je je bewust bent te leven. Je went aan de situatie en daarmee lijkt die er altijd te zijn, ook al verandert de aardse situatie, het blijft in dezelfde lijn. Het verblijf op aarde is een deels vastgelegde situatie die voor een mens tot op zekere hoogte te begrijpen is, daarmee is het leven op zich, Die Ik Ben, nog niet tot in de oneindigheid begrepen.

Dat kan gevoeld worden als een tegenstelling, de eindigheid van het verblijf op aarde in de zichtbare vorm en het voelen dat leven niet eindig is maar het vervolg na het verblijf op aarde niet te kunnen zien zoals je op aarde alles kunt zien. Daarbij voelt het op aarde zijn van lange duur, totdat je ouder en ouder wordt en je steeds dichter bij de gemiddelde leeftijd van beëindiging van het verblijf op aarde komt.

Er worden door mensen allerlei plannen gemaakt voor de toekomst, waarbij je weet er dan niet meer bij te zijn, en het verschil van tijdelijk en oneindig komt steeds meer op je pad, zeker wanneer je in Mij, je Schepper, en Mijn Zoon Jezus Christus gelooft, en gelooft in een verder leven na het einde van je verblijf op aarde. In de volkomen waarheid van Mijn Zijn, ondanks alle aanwijzingen die er zijn, toch moeilijk om te begrijpen zoals het is en gaat zijn.

Vertrouw dan maar zoveel je kunt op Mij. Ik ben immers jouw leven in jou en om je heen, en zoals jij bent, lief mens, zo ben je, op aarde of daarna, en zoals jij op aarde groeit, zo groei je verder, altijd in Mijn liefde. Onthoud dat goed, altijd in Mijn liefde.