Hemels Brood 7091

Vandaag

Vrijdag
14 augustus 2020

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Geen mens kan zeggen dat hij niet kon weten van Mijn bestaan, want Ik ben altijd in ieder mens aanwezig zijn leven, maar ook geef Ik ieder mens keer op keer innerlijke signaaltjes, kleine seintjes van Mijn bestaan in hem. Het is aan iedereen zelf om naar die signaaltjes om te zien, te bezien waar die vandaan komen, en wie dat doet, zal Mij zeker vinden.

Maar veel mensen nemen die signaaltjes als een vanzelfsprekendheid, als intuïtie zonder afkomst, een gegeven wat er gewoon is, zoals hun leven er gewoon is. Dan kan die mens zeggen van Mij niets te weten, Mij niet te kennen, maar de waarheid is dat hij niet opgelet heeft. De leraar op school kan van alles aan zijn leerlingen vertellen, maar wanneer een leerling zijn aandacht op iets anders richt, kan hij beweren dat de leraar niets gezegd heeft, want hij heeft niets gehoord. Alleen, de maat is niet wat iemand gehoord heeft, de maat is, heeft iemand geluisterd? Daarom kan niemand zeggen dat hij geen weet kon hebben van Mijn bestaan, hij kan hooguit zeggen, ik heb niet geluisterd.

Veel mensen luisteren niet naar wat Ik hen innerlijk aanreik. Ze zijn zo druk bezig met hun welzijn, hun werkzaamheden, hun problemen en noem het allemaal maar op, dat zij niet eens beseffen hoe Ik in hen aanwezig ben en hen steeds weer de nodige hulp geef. Wie Mij gevonden heeft, Mij innerlijk ontmoet heeft, Mij kent, weet wel wat Ik hier bedoel. Het leven van alle mensen Ben Ik, iedereen kan dat te weten komen, maar door de vrijheid die alle mensen hebben, hebben veel mensen geen besef van Mij in hen. Aan jullie, die Mij kennen, zeg Ik, kom nog vaker in je hart bij Mij, zodat je Mij en Mijn liefde en haar wijsheid nog meer gaat beseffen en Ik je nog veel meer kan laten weten dan je tot nu toe weet.

Want er is nog zoveel meer wat voor jullie en alle mensen van belang is om te weten. En alles wat Ik jullie laat weten, is tegelijkertijd wat Ik aan alle mensen laat weten, want jullie zijn met alle mensen op aarde één mens, zodat hoe meer jullie van Mij beseffen, weten, kennen, des te meer en sterker wordt het besef ook in al die andere mensen. Hoe luider dat in hen wordt, des te meer zal het hun aandacht trekken, zelfs zonder dat jullie hen ook maar iets vertellen van wat je in jezelf van Mij weet. Juist door zelf Mijn Woord meer en meer in je te horen en uitgelegd te krijgen en te begrijpen, wordt Mijn Woord ook sterker in ieder ander mens, door de eenheid van zijn.

Zo gaan alle mensen Mij kennen en niemand kan dan meer zeggen, ik ken U niet, ik wist het niet. Omdat jullie het weten, jullie Mij kennen, zullen allen het weten, zullen allen Mij kennen. Kom zo vaak mogelijk bij Mij, hoor Mij aan, leer Mij dieper en dieper kennen, en alle mensen zullen Mij dieper en dieper leren kennen. Want jullie zijn allemaal één met elkaar en met Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, ware liefde en haar wijsheid. Kom in Mijn liefde voor altijd en wees voor altijd gelukkig.