Hemels Brood 6735

Vandaag

Zaterdag
24 augustus 2019

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Je kunt je erover verbazen dat er mensen zijn die niet in Mij als Schepper van hemel en aarde geloven. Jij beseft dat het niet zomaar toevallig kan zijn dat op aarde alle nodige omstandigheden aanwezig zijn voor jullie mensen om er te kunnen verblijven, dat alles zo precies op elkaar afgestemd is als het in alle opzichten is. Je ziet hoe complex dat in elkaar past en je voelt Mijn aanwezigheid in je hart.

En dan vraag je je af, hoe kan het zijn dat niet iedereen dat inziet, dat het geen toeval kan zijn, dat er wel degelijk iemand aan ten grondslag ligt die alles gemaakt heeft en alles is. Zo ben jij overtuigd van Mijn bestaan, maar ook jij weet en kent nog niet alles al zoals het is, dat heeft te maken met misvattingen die mensen hebben, met wat je geleerd gekregen hebt of juist niet, met de wereldse gebruiken en opvattingen, met van alles en nog wat waaraan je gewend bent. Hoewel je al tot veel en diep inzicht gekomen bent, is er nog veel meer te gaan inzien, over jezelf, over Mij en over je medemensen. Want alles heeft zijn plaats en zijn tijd en het kan je nog niet duidelijk gemaakt worden waarom wat op welke tijd gebeurt en waarom deze mens wel en een ander mens niet in Mijn bestaan en in Mij als zijn Schepper gelooft.

Dat is het proces van leven op aarde voor alle mensen, wat uit Mijn Hart, uit Mijn oneindig grote liefde en haar wijsheid voortkomt. Alle mensen zijn daar deel van, groeiend naar volmaakt leven, en waarom deze meer en gene minder groei doormaakt op aarde ligt in het geheimenis van Mijn Plan en zal pas geopenbaard worden wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Zodra je meer kunt begrijpen, zal Ik je ook meer te begrijpen geven, maar niet voordat je hart daar geschikt voor is, want dat zou je geen goed doen en dat zou niemand goed doen. Wees tevreden met de inzichten die je tot nu toe gekregen hebt, want ze zijn al meer dan doorsnee, maar besef daarbij dat het niet voor jou in het bijzonder is, maar voor alle mensen.

Want alles wat op aarde is, is niet voor één of voor een paar mensen, maar voor alle mensen. Ook al beleeft iedereen zijn leven persoonlijk, omdat leven persoonlijk is, maar tegelijk is het ook gezamenlijk. Zie, dat is al niet gemakkelijk om te doorgronden, maar wees geduldig en gerust, je zult nog meer inzichten krijgen ten goede aan alle mensen, uit Mijn liefde voor alle mensen.