Hemels Brood 6608

Vandaag

Vrijdag
19 april 2019

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Alles wat geschreven staat en Mijn Woord is, is in ieder mensenhart aanwezig en daar te herkennen als Mijn Woord. Maar er is veel geschreven wat niet Mijn Woord is, terwijl mensen denken dat het Mijn Woord is, omdat kerken en geloofsgemeenschappen beweren dat het Mijn Woord is of omdat mensen het zelf invullen als Mijn Woord.

Voor iedereen is het van belang om onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet Mijn Woord is. Dat onderscheid is alleen samen met Mij in het hart te maken, door te luisteren naar wat Ik in het hart aanreik als Mijn Woord. Veel van de teksten die geschreven staan en waarvan gedacht wordt dat het Mijn Woord is, lijken op Mijn Woord, maar zijn het niet, en van die teksten is het moeilijk om te zien dat het niet zuiver Mijn Woord is. Veel mensen worden dan ook misleid door teksten die op Mijn Woord lijken, maar het niet zijn. Ook de uitleg van Mijn Woord is nogal eens afwijkend van de werkelijke betekenis, waardoor mensen belemmerd worden om tot de diepere betekenis van Mijn Woord te komen en alleen de oppervlakkige betekenis gezien wordt, zonder te zien dat er veel diepere en veelzeggendere betekenissen achter de teksten aanwezig zijn.

Daarbij beletten teksten die op Mijn Woord lijken mensen vaak om in hun hart bij Mij naar uitleg te vragen, de betekenis van Mijn Woord lijkt al duidelijk te zijn, dus een innerlijk contact met Mij is daarvoor dan niet nodig. Maar juist is het innerlijk contact met Mij wel nodig en van groot belang. Want Mijn Woord is niet de geschreven tekst om te begrijpen, Mijn Woord is Leven, het volle ware Leven. En Mijn Woord is verweven met de totale Schepping, met leven in alles. Daarom is het begrijpen van Mijn Woord niet het begrijpen van de geschreven teksten, maar het begrijpen van leven, Mijn Leven. En dat kan iedereen alleen in zijn hart met Mij samen, omdat Ik het leven Ben, omdat Ik Zelf het Woord tot leven Ben. Alleen uitleg die daarnaartoe leidt, leidt tot het daadwerkelijke leven. Uitleg die naar Mij in ieders hart leidt, leidt tot daadwerkelijk leven, want in ieder mens ben Ik zijn leven, in ieder hart is Mijn Woord en de diepste uitleg daarvan. In jouw hart ben Ik jouw leven, en dat is ware werkelijke wijze liefde.