Hemels Brood 7340

Vandaag

Dinsdag
20 april 2021

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Ook al lijken het jouw ideeën te zijn, Ik heb die jou ingegeven, vanuit ware liefde. Maar er is ook altijd de verleider die de mogelijkheid heeft, en zeker benut, om je te verleiden die ingevingen als eigen verdienste te zien en voor eigen voordeel te benutten, waardoor wat je ermee doet niet meer met Mijn liefde overeenkomt. Dat gebeurt bij heel veel mensen, dat wat zij van Mij uit Mijn liefde aangereikt krijgen voor eigen voordeel benut wordt, daarmee toegevend aan de verleiding.

Bij veel mensen lukt dat de verleider gemakkelijk, maar bij jullie die Mij en Mijn liefde hebben leren kennen en weten hoe Ik vanuit Mijn liefde en haar wijsheid voor alle mensen zorgdraag, lukt het hem zeker niet zo gemakkelijk. Daarom gebruikt hij voor jullie al zijn slimheid, want hij ziet het als een uitdaging om juist jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven en zoveel mogelijk op Mij vertrouwen, uit balans te brengen, in onzekerheid te brengen, onwaarheid als waarheid voor te spiegelen, en zo meer. Juist bij jullie die in Mij geloven weet de verleider zich heel slim te verbergen en gebruik te maken van de zwakheden die jullie je nauwelijks bewust zijn.

Wees daarom extra op je hoede, want jullie zijn net als alle mensen volkomen vrij in al je doen en laten, Ik kan jullie daarom niets opleggen of beperken, alleen adviseren in je hart. Het blijft altijd je eigen keus wat je doet of laat, wat je gelooft waar of niet waar te zijn, en in ieder van jullie is nog zwakte. Daarom, wees alert en kom zo vaak mogelijk in je hart bij Mij, waar Ik je duidelijk advies kan geven, zodat je de verleiding herkent en beseft wat nog zwak in je is. Want alleen, zonder bij Mij in je hart te komen, ben je deels nog blind voor de mogelijkheden die de verleider heeft, maar Ik kan je daarvoor de ogen openen, wanneer jij Mij daar uit eigen vrije wil om vraagt.

Probeer de verleiding niet alleen te weerstaan, laat Mij je helpen. Dat lukt het best wanneer jij vrij en ongedwongen in je hart naar Mij luistert en vrij en ongedwongen Mijn raad opvolgt. Kom in je hart in Mijn liefde voor jou en alle mensen en herken en weet je zwakten, zodat de verleider geen kans krijgt en jij vrij in Mijn liefde blijft.