Hemels Brood 6545

Vandaag

Vrijdag
15 februari 2019

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Er zijn dagen dat het leven rustig voort kabbelt, alsof er geen kwaad op de aarde aanwezig is, alsof het overal rustig en vredig is. Maar ook op die dagen is er nog altijd narigheid voor mensen, hier of daar. En al gauw wordt dat wel weer zichtbaar, door het nieuws of de krant of de radio. Hoe rustig het ook van tijd tot tijd kan zijn, elders is het op zo’n dag toch niet rustig, want op aarde is nu eenmaal nog geen totale rust en vrede.

En dan is het wel eens moeilijk om hier die rust te ervaren en te weten dat elders die rust niet is. Je zou daaraan willen helpen, dat het overal goed en rustig wordt, maar je beseft ook dat dat onmogelijk is. En er zijn meer mensen die ervoor willen ijveren dat het over de hele aarde goed en rustig wordt voor alle mensen en zij bedenken zich van alles om dat met gelijkgestemden vorm te geven en steeds opnieuw lukt het hen niet om datgene te bewerkstelligen wat rust en vrede op de hele aarde brengt. Dat ligt niet aan hun goede wil, aan hun goede bedoelingen, aan al hun goede inspanningen, dat ligt aan hun vergissing te denken dat alle mensen er wel wat voor over hebben om het op aarde tot rust en vrede onder elkaar te brengen. Want zo is het niet.

Er zijn veel mensen die zonder enig geweten handelen, die zich toe-eigenen wat niet van hen is, die macht en rijkdom nastreven, die zich niet om de ellende van medemensen bekommeren en zich niet inzetten voor rust en vrede. Elke poging om tot een gezamenlijke rust en vrede op aarde te komen, zal steeds stranden door al degenen die daaraan hun medewerking niet geven, omdat het kwaad hen in haar macht heeft en zij geen wil hebben om dat te doorbreken. De goede boodschap om het met elkaar tot rust en vrede te brengen komt bij hen niet aan, doet hen niets en verandert hen niet.

Daarom, zonder Mij kunnen mensen het nog zo goed bedoelen, maar de Enige die het kwaad verslagen heeft ben Ik en daarmee zal Ik de aarde en de harten van alle mensen reinigen van het kwaad. Want niet door de goede bedoelingen van mensen, maar door Mijn wijze liefde zal de mens van het kwaad gered worden en zal het kwaad teniet gedaan worden. Door Mijn volmaakte eeuwig durende liefde.