Hemels Brood 7168

Vandaag

Vrijdag
30 oktober 2020

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Alles staat in Uw Hand geschreven.

Toch zijn jullie allemaal vrij om te doen en te laten wat ieder van jullie wil. In die vrijheid ervaart iedereen hoe zijn in vrijheid gekozen doen en laten uitwerkt. Want hoewel iedereen de vrijheid van keus heeft, de vrije eigen wil heeft, wil dat niet zeggen dat iedereen ook macht heeft over de uitwerking van wat vrijwillig gekozen is.

Die macht over wat in vrijheid gekozen is, komt alleen uit ware liefde ter beschikking. Maar de meeste mensen hebben daar geen idee van en maken hun keuzen in doen en laten zonder veel liefde, zodat de uitwerkingen vooral door Mijn liefde gestuurd worden, ten goede aan alle mensen, wat vaak heel anders is dan mensen bedoelen en verwachten. Zie, de macht van richting en uitwerking ligt altijd in Mijn Hand van ware eeuwige liefde en haar wijsheid, en wanneer iemand al zijn keuzen uit ware liefde maakt, dan krijgen de uitwerkingen van zijn keuzen dezelfde richting, in eenheid met Mijn liefde, want alle ware liefde is gelijk aan Mijn liefde, waarbij alleen Mijn liefde macht van richting en uitwerking heeft, altijd ten goede aan alle mensen.

In Mijn Hand van liefde staat dan ook werkelijk alles geschreven, en dat zal altijd zo zijn. Die macht is voor ieder mens beschikbaar, zodra hij in zijn vrijheid zijn vrije wil uit ware liefde overeenbrengt met Mijn eeuwige Enig ware liefde. Op aarde kunnen mensen in hun vrijheid wreed en volkomen liefdeloos zijn, hun medemensen als beesten behandelen, hen kwetsen en pijn doen, maar dat wil niet zeggen dat zij de uitwerkingen daarvan niet zullen meemaken. Zij denken dat zij machthebber zijn over de uitwerkingen van hun keuzen, maar in werkelijkheid ligt alles in Mijn liefdevolle Hand.

In werkelijkheid krijgt iedereen die wreed behandeld is, gekwetst en pijn gedaan is, gevolgen draagt van keuzen door anderen gemaakt, daarvoor een overdadige vergoeding die hen rijk en licht van geest maakt, niet materieel gezien, maar in ware liefde. Zij zullen de vreugde en de rijkdom van het ware gelukzalige leven als eersten bereiken en al hun angsten, kwetsuren en pijnen zullen volledig weg zijn. Dat is oneindig meer waard dan alle aardse rijkdommen en aardse machten, dat is het eeuwig volkomen gelukzalige leven, Mijn ware liefde en haar wijsheid met eeuwig ware macht.