Hemels Brood 6675

Vandaag

Dinsdag
25 juni 2019

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Het is niet zo dat je Mij even kunt ‘bellen’ voor een ‘onder onsje’. Ik ben altijd in je hart aanwezig en je kunt Mij daar altijd bereiken, maar wanneer je komt, kom dan in alle eerlijkheid en oprechtheid, in alle nederigheid, met een open vizier, zeg wat je bezighoudt en luister dan met volle aandacht naar Mij, zonder zelf al iets ingevuld te hebben. Want alleen dan kan ons contact ongestoord zuiver zijn.

Het is waar dat iedereen welkom is om Mij te ontmoeten in zijn hart. In vroeger tijden mochten alleen priesters die daarvoor uitgekozen waren in de tempel in het Heilige der Heiligen komen. Omdat in die tijden de mensen in die nodige oprechtheid nog onwetend waren en de zuiverheid van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid niet kenden. Ook was Ik in die tijd nog niet in de Mens Jezus Christus op aarde gekomen, daarom was het voor die tijd alleen mogelijk voor geroepen priesters om in hun hart, wat het Heilige der Heiligen was en is, Mijn Woord te verstaan. Maar na Mijn verblijf op aarde in de Mens Jezus Christus en na de uitstorting van de Heilige Geest is het wel mogelijk geworden voor alle mensen om Mij in hun hart te ontmoeten en Mijn Woord in alle zuiverheid te verstaan.

Maar evengoed is niet iedereen in staat om in alle eerlijkheid en oprechtheid en zonder eigen invullingen, zonder eigen mening, zonder vooroordelen en twijfelachtige bedoelingen, bij Mij te komen en met Mij te spreken en Mijn Woord te verstaan. Daarbij zijn er mensen die denken in hun hart Mij te verstaan, maar wat Ik hen aanreik wordt vervormd door hun eigen invullingen, hun eigen meningen, hun vooroordelen en dergelijke. Toch beweren zij Mij innerlijk te verstaan en zij uiten zich aan hun medemensen vanuit dat vermeende contact met Mij, met alle gevolgen van dien, want er zijn steeds mensen die hen geloven en hen aanhangen als een meester. Maar sinds ieder mens in alle eerlijkheid en oprechtheid, zonder eigen invullingen, zonder vooroordelen, zonder verlangens, bij Mij kan komen en zelf in zijn hart Mij kan verstaan, zijn er geen meesters meer nodig.

Er zijn wel mensen door Mij geroepen om Mijn liefde aan hun medemensen te verkondigen en Mijn Woord van ware liefde uit te leggen, om de dwalende mens op weg te helpen naar Mij in zijn hart en om de mensen die Mij gevonden hebben te bemoedigen om vast te houden aan Mij in hun hart in een wereld die niets van Mij en Mijn liefde beseft en haar eigen weg gaat, die bestaat uit eigengewin en leugens en bedrog. Deze door Mij geroepen mensen zijn Mijn helpende handen, maar geen meesters, geen goeroes, geen aanvoerders, geen leiders of iets dergelijks. Neem daarom afstand van hen die zich voordoen als meesters, als leiders van het geloof, als goeroes of wat voor namen daar ook maar voor zijn, want geen van hen is door Mij aangesteld en dat kan iedereen zelf in zijn hart bij Mij te weten komen, als je in je hart Mij daar oprecht en in alle eerlijkheid naar vraagt.

Want Ik heb geen mens meer nodig om als tussenpersoon te fungeren, Ik ben Zelf in de Mens Jezus Christus in ieder hart bereikbaar aanwezig. Dus kom, maak je los van wie dan ook en maak in je hart in alle oprechtheid en eerlijkheid contact met Mij, want nu mag iedereen die bij Mij wil komen in het Heilige der Heiligen in zijn hart bij Mij komen en Ik zal hem daar voeden en laven met Mijn ware gelukzaligmakende liefde en haar wijsheid.