Vandaag

Maandag
20 mei 2024

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Hemels Brood 8466

Er zijn verschillende manieren waarop mensen Mij bidden. Sommigen bidden Mij in de verwachting dat zij krijgen waar zij om vragen, maar hun geloof is zwak. Anderen bidden Mij zonder verwachting en zonder geloof dat Ik hen zal geven waarom zij bidden. En dan zijn er ook degenen die Mij zonder invulling bidden in het volle vertrouwen dat Ik zal doen wat het beste is voor iedereen.

Voor veel mensen is het moeilijk om te bedenken met welke woorden Mij te bidden, omdat zij beseffen dat Ik beter weet wat het beste is om te doen dan zij. Zij hebben allerlei vragen, zoals, is bidden voor jezelf egoïstisch? Is bidden voor genezing voor jezelf of voor een ander wel juist? Hoe te bidden zonder iets in te vullen? Enzovoorts. Ik zeg aan alle mensen, bid wat je hart je ingeeft, wat Mijn liefde je ingeeft, bid met liefde in het vertrouwen dat Ik het gebed dat uit het hart, uit liefde opwelt, verhoor.

Laat elk gebed eindigen met ‘Uw Wil geschiede’, in het vertrouwen dat dan datgene gebeurt, wat voor iedereen het beste is. Besef daarbij dat Mijn hulp niet gelijk de verwachte hulp hoeft te zijn, al lijkt dat het beste, want vaak is er zoveel meer te overzien dan voor een mens mogelijk is, terwijl Ik dat allemaal wel overzie. Wees niet teleurgesteld als Mijn hulp niet overeenkomt met wat je zou willen, of wanneer je niets ziet van de verhoring van je gebed, want het kan zijn dat de situatie beter kan blijven zoals die is. Weet dat bij een juist gebed het niet om de juiste woorden gaat, maar meer om wat je voelt aan liefde, voor Mij en voor degene om wie het gaat.

Een werkelijk aan Mij gericht gebed versta Ik heel goed zonder woorden. Woorden zijn niet belangrijk, wat er in jou omgaat, dat is belangrijk en dat weet Ik altijd. Besef dat ik in Mijn liefde je gebed altijd al eerder ken dan jij het Mij bidt. Maar laat daarom je gebed niet los, want het heeft altijd zin. Elk gebed uit liefde uit het hart is Mij dierbaar en zal verhoord worden zoals dat voor iedereen het beste is.