Hemels Brood 7446

Vandaag

Woensdag
4 augustus 2021

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Alles groeit, alles is in beweging, niets staat stil, alles werkt, komt vooruit, maar niet alles en iedereen even snel, en niet allemaal op dezelfde wijze, wel allemaal richting hetzelfde doel. Soms is dat doel bekend, maar vaker is het niet bekend. Mensen denken vaak alleen hun eigen doel na te streven, terwijl zij zich altijd ook in de richting van dat ene doel bewegen, dat is Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid in volle vrijheid te zijn.

Want zo heb Ik het ingesteld voor alle mensen op aarde. Alles wat op aarde is, leeft en beweegt, beweegt zich naar dat ene doel voor alle mensen, met de mens, van zichzelf bewust, als enige met de volkomen vrijheid in zijn doen en laten. De mens kan kiezen wat hij wil, hij is daar volkomen vrij in, en evengoed zeg Ik je, vroeg of laat bereikt de mens in zijn vrijheid het doel dat Ik heb ingesteld. Omdat hij deel van Mij is, zijn Schepper, en naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen is, in hem is de erfenis van Mijn leven. Al is hij vrij in wil en keus, hij blijft altijd een deel van Mijn leven, welke altijd hetzelfde leven is en nooit verandert.

Dat zal hij vroeg of laat ontdekken. In zijn vrijheid kan hij wel denken zijn eigen doelen te stellen, maar los daarvan blijft zijn leven Mijn leven en het doel van alle mensen is Mijn leven in alle waarheid, liefde en haar wijsheid te zijn, volkomen zuiver en vrij van alles wat geen liefde is, te zijn. In die beweging daarnaartoe staat alles op aarde en daaromheen, niets uitgezonderd. Maar in de vrijheid van de mens kan dat doel door de één sneller bereikt worden dan door de ander en kan de ene mens zich er eerder van bewust zijn dan de ander. In de vrijheid die mensen hebben kan ieder het zijne denken over zijn mogelijkheden of onmogelijkheden op aarde zonder dat dat iets kan veranderen aan het ware werkelijke doel wat in de beweging, de werking, de groei van alles ligt, soms uiterst langzaam, nauwelijks te zien, soms wat sneller en bij sommigen sneller en duidelijker te zien.

Maar zeker is dat, zoals al het gewas zich naar het licht keert, ook de mens zich in al zijn vrijheid naar Mijn licht keert, omdat alles in die beweging, in die werking, in die richting gaat, tot alles en iedereen volledig zuiver waarheid, liefde en haar wijsheid voor eeuwig is, het eeuwig ware onveranderlijk gelukzalige leven in volkomen vrijheid van Zijn.