Hemels Brood 6787

Vandaag

Dinsdag
15 oktober 2019

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Elke dag is een nieuwe dag met nieuwe kansen, met nieuwe mogelijkheden om te groeien naar geestelijk werkelijk volmaakt leven. Elke dag begint niet alleen met het ‘s morgens opgaan van de zon en het ‘s avonds ondergaan van de zon en het opgaan van de maan. Elke dag is Mijn licht in jouw hart waardoor jij de mogelijkheid hebt om te gaan zien, licht dat je inzicht geeft in alles wat je nog niet gezien hebt, nog niet begrepen hebt.

Wanneer je wilt kun je in Mijn licht meer gaan zien, meer gaan begrijpen en meer gaan leren van wat het werkelijke leven is. Door Mijn licht kun je groeien tot steeds meer geestelijk besef van het ware leven uit Mij, en Mijn liefde en haar wijsheid dieper gaan begrijpen, zodat je steeds wat gelukkiger kunt worden. Maar evengoed komt er ook de avond, dan is er minder licht, dan is er alleen wat licht van de maan, dat is de tijd van rust, geen letterlijke bedrust, maar rust in jou om wat je in Mijn licht nieuw bent gaan zien, in haar volheid te doorvoelen en je eigen te maken.

Voor alle mensen is er de dag, Mijn licht, en de nacht, de rust om te verwerken wat er overdag, in Mijn licht, te zien en te beseffen was. Maar veel mensen leven alleen de wereldse letterlijke dag en nacht, zonder Mijn dagelijks licht te bemerken, zonder in geestelijk opzicht de tijd van rust te nemen. Zo is er voor velen alleen de dag en de nacht van de materiële aarde, de opgang van de zon is voor hen de letterlijk beginnende dag en haar ondergang is voor hen de letterlijke aanvang van de nacht. Die nacht wordt door velen vooral gebruikt voor datgene wat zij in het licht niet gezien willen hebben.

Dat is hun blindheid, want in Mijn licht wordt toch alles gezien. Omdat Mijn licht niet alleen in materieel opzicht dagelijks schijnt, maar Mijn licht schijnt eeuwig en altijd, ook ‘s nachts, en steeds meer van jullie die in Mij geloven en naar Mijn liefde en haar wijsheid leren te leven, gaan Mijn licht langer bemerken, tot er voor jullie alleen nog Mijn licht is, de eeuwige dag, waarop je voor altijd in Mijn eeuwig licht gelukkig bent.