Hemels Brood 6952

Vandaag

Zaterdag
28 maart 2020

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

De diepste waarden van het leven zijn liefde en haar wijsheid, het leven Die Ik Ben, jullie Schepper, God. Ieder mens is in eenheid met Mij die diepste waarden, maar tegelijkertijd is hij in eenheid met al zijn medemensen die waarden niet, zolang niet alle mensen op de aarde in alle vrijheid naar Mijn liefde en haar wijsheid handelen.

En dat is de situatie op aarde, dat lang niet iedereen naar liefde en wijsheid handelt, zodat degenen die dat zoveel mogelijk wel doen op de een of andere manier toch te maken krijgen met de gevolgen daarvan. Maar nooit zullen die gevolgen schade doen aan hun ziel, aan hun goddelijke wezenlijkheid uit Mij. Wie eenmaal in zijn hart in alle vrijheid vanuit het innerlijk besef van waarheid en van liefde en haar wijsheid Mij als de Bron van zijn leven heeft aangenomen, blijft voor altijd aangenomen. Ook al kent hij nog niet alles van het ware leven, van Mijn bestaan, van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, van Mijn hemelen, van Mijn levenskracht en levensrijkdom, tot in de volkomen volmaaktheid van Zijn.

Zolang degene die Mij aangenomen heeft in Jezus Christus in zijn hart op de aarde in een materieel lichaam verblijft, heeft hij te maken met al het doen en laten van medemensen die Mij nog niet in hun hart aangenomen hebben. Dat kan zo nu en dan tot moeilijke situaties leiden, wanneer iemand Mijn Woord in zijn hart ten uitvoer wil brengen, maar de juistheid daarvan door medemensen in twijfel getrokken wordt en zij hun eigen invullingen en meningen willen doorzetten. Dan is het moeilijk om vast te houden aan Mijn ingevingen zonder medemensen te irriteren.

Wat dan te doen? Wees in zo’n situatie zoveel mogelijk de minste. Ik weet hoe eigendunk, het eigen verlangen, de eigen wil mensen blind maakt voor de waarheid van Mijn Woord, en het is niet de bedoeling om dan tot strijd te komen. Kom opnieuw in je hart bij Mij en Ik zal je in ware liefde en wijsheid een nieuwe weg geven om met de situatie om te gaan, zodat de ware liefde toch haar werk kan doen en niemand ontevreden achterblijft. Gezegend allen die Mij in hun hart in Jezus Christus volgen.