Hemels Brood 7010

Vandaag

Maandag
25 mei 2020

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Zolang de mens de innerlijk door Mij gesproken taal in zijn hart, in het gevoel, niet ten volle in zijn gevoel leert begrijpen, zal al wat als Mijn Woord gesproken of geschreven is hem in meer of mindere mate uit zijn hart naar het letterlijke van die woorden trekken en zal hij het slechts voor een deel op de geestelijk waar bedoelde manier verstaan. Daarom is het van belang dat mensen leren op hun eerlijke gevoel te vertrouwen, want niet in het letterlijke van de gesproken en geschreven taal geef Ik uitleg over alles wat voor alle mensen nodig is om te weten, te kennen en het beste is om te doen of te laten, maar in het hart, het gevoel.

Nu heeft in de wereldse samenleving het gevoel juist de minste plaats en het verstand de hoogste, met name het wetenschappelijke wordt het meest serieus genomen, zelfs wanneer het niet naar waarheid is. Dat heeft te maken met de behoefte die in elk mens aanwezig is om tot een samenhang in eenheid met elkaar te komen, en vaak wordt de factor van eenheid door een aantal mensen bepaald en onder de mensen als een waarheid verspreid. Deze factor is zodra die door een meerderheid is aangenomen de bindende factor voor de onderlinge samenhang en kan maar heel moeilijk doorbroken worden, zelfs niet door bewijzen dat het om een valse factor gaat.

De mens is één met elkaar, maar in de vrijheid van de mens kan de factor van eenheid per groep mensen gewijzigd worden. De ware eenheidsfactor zou voor iedereen Mij en Mijn liefde in ieders hart moeten zijn, om tot een ware aangename samenleving te komen, maar in de vrijheid van de mens zijn er slechts een paar kleine groepen die in ware liefde tot eenheid met Mij zijn gekomen, en vaak zijn er ook bij hen nogal eens onderlinge verschillen van mening, door een verstandelijk misverstaan van Mijn Woord. Juist hen in die kleine groepen, die dicht bij de ware eenheid met Mij zijn, zeg Ik, kom in je hart en leer meer van Mijn Woord met je gevoel te verstaan, zodat jullie in eenheid sterker worden en die eenheid andere mensen aantrekt om erbij te komen in hun vrijheid van keus.

Want de ware gelukzaligmakende eenheid van alle mensen met elkaar is gelegen in Mij en Mijn ware wijze liefde, en de behoefte tot onderlinge eenheid komt eerst samen met Mij en Mijn liefde tot vervulling, in wat het enige ware Leven in liefde Is.