Hemels Brood 7251

Vandaag

Donderdag
21 januari 2021

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Lieve mensen, jullie hebben allemaal de eigen vrije wil. Maar bedenk je daarbij dat je niet alles weet van wat Ik weet, niet alles hoort van wat Ik hoor, niet alles ziet van wat Ik zie. Bedenk je daarbij dat Ik alles weet, alles hoor, alles zie, zonder uitzondering tot in de eeuwige oneindigheid. Bedenk dat, wanneer je keuzen maakt, want je bent vrij om elke keus die je maar wilt te maken.

Maar al bedoel je het nog zo goed, het kan toch een keus zijn die niet de beste is, je kunt beweegredenen hebben die toch niet de beste zijn, niet omdat je het niet uit liefde kiest, maar omdat jij niet weet wat Ik weet, niet hoort wat Ik hoor, niet ziet wat Ik zie, en daarmee dus geen rekening kunt houden. Zo kunnen de beste plannen tot niets leiden wanneer medemensen het goede niet kunnen of willen ondersteunen. Want alle mensen hebben de eigen vrije wil en veel mensen hebben weinig weet van hun mogelijkheden en onmogelijkheden, verblind als zij zijn door eigendunk. Zij hebben nauwelijks zicht op de werkelijkheid, denken te weten, denken te horen, denken te zien, maar weten minder dan een steen, horen minder dan een zandkorrel en zien minder dan een mol, zonder dat te beseffen.

Wie in Mij gelooft, bij Mij komt, naar Mij in zijn hart luistert, die kan Ik iets laten weten van wat Ik weet, iets laten horen van wat Ik hoor en iets laten zien van wat Ik zie, maar het zal niet meer zijn dan die mens aan vermogen heeft om te weten, te horen en te zien, en het is aan zijn vrije wil in hoeverre hij daar in liefde en haar wijsheid mee omgaat. Want hij die van Mij weet, hoort, en ziet, is evengoed vrij te doen wat hij wil en daarbij ook vrij naar liefde en haar wijsheid te handelen of daarvan af te wijken. Evengoed, alles wat uit liefde en haar wijsheid voortkomt, zegen Ik tot liefde en wijsheid, naar Mijn Wil, zoals dat het beste is voor dat moment en voor alle mensen.