Liefde, Wijsheid, Waarheid, Trouw…..

De enige juiste bewapening tegen wat dan ook is liefde. Zuivere liefde, in wijsheid, volstrekte waarheid en trouw. Is dat te bereiken? Door de mens alleen wellicht niet, maar bij onze Schepper zijn alle dingen mogelijk!

We zijn hier om te léven. Werkelijk leven is liefhebben. Elkaar liefhebben, voor en met elkaar bidden, er voor elkaar zijn in goede dagen, maar ook in moeilijke dagen. Eigen invullingen loslaten en vertrouwen, onvoorwaardelijk vertrouwen! De verleiding weerstaan en in liefde blijven. Dat is niet altijd gemakkelijk. We hebben nog zoveel misvattingen in onszelf en in onze samenleving zijn nog zoveel misvattingen, waar we moeilijk mee kunnen omgaan.

Veel van onze misvattingen beseffen we niet, ze lijken in de wereld heel normaal. Materie speelt een belangrijke rol in ons leven, terwijl ons eigenlijke leven niet materieel is, ons eigenlijke leven is geestelijk, is liefde, warme pure liefde, Zijn liefde. Iedereen die uit de warmte van zijn hart die warme pure liefde leeft, brengt daarmee Zijn Hart tot leven en heeft daarmee zelf een Levend Hart!