Ontmoeting

Met elkaar

Indien mogelijk organiseert de stichting “Levend Hart” in de zomer 2 of 1 daagse bijeenkomsten voor een klein aantal mensen. De bedoeling daarvan is mensen de gelegenheid te geven om in een kleinere groep tot een dieper geestelijk contact met elkaar en Jezus Christus in ons hart te komen. Daarbij om met elkaar onze innerlijke gevoelens te delen die ons persoonlijk de zekerheid geven van Zijn aanwezigheid in ons en in alle mensen en hoe wij deze zekerheid vorm geven in ons dagelijks leven.

Aan deze ontmoetingen zal steeds een Thema verbonden zijn. Wanneer er een bijeenkomst georganiseerd wordt, zal dat hier, onder dit tabblad, worden aangekondigd met alle bijhorende gegevens. Aanmelding kan via de gegevens onder het tabblad “Contact”

In Zijn Naam, met alle mensen in Liefde verbonden, wensen wij u allen Gods zegen.

Ingrid, Bertie, Tsjêbbe