Ontmoeting met elkaar

Informatie Ontmoetingsweekend April 2020

Tegen beter weten in hoopten we dat het ontmoetingsweekend in april zou kunnen doorgaan. De nieuwe restricties van overheidswege hebben echter duidelijk gemaakt dat het in elk geval in april niet meer mogelijk is. Het organiserende team was er klaar voor, Ingrid had de lezing klaar, Pieter was als altijd paraat om zijn lezing te geven, maar het pakt anders uit. Laten we ervan uitgaan dat dit een uitstel van het geplande ontmoetingsweekend is, maar geen afstel, zo God het wil.

In de komende tijd zullen we alle mensen die reeds betaald hebben voor het ontmoetingsweekend terugbetalen. We willen hierbij aanhalen dat wij een schrijven van bezinningscentrum “Emmaus” gekregen hebben waarin het centrum aangeeft in meerdere opzichten in een moeilijke situatie te zijn beland. Zij onderstreept daarbij het belang van het christelijke aspect en wij, Hans en Els en hun team, en het bestuur van de stichting “Levend Hart” onderschrijven dat. Om ook in die zin te kunnen overleven is voor het bezinningscentrum financiële steun hard nodig. Aan een ieder van jullie die de mogelijkheid heeft, vragen wij om “Emmaus” met een gift financieel te steunen. Het gaat hier om een ANBI instelling, zodat elke gift van de belasting kan worden afgetrokken.

Met Gods liefdevolle hulp komt alles goed, want Hij laat de werken van Zijn Handen niet varen!

Informatie Ontmoetingsweekend Augustus 2020

De stichting “Levend Hart” zou graag in augustus een tweedaagse bijeenkomst organiseren
voor een kleine groep mensen. Of dit mogelijk is hangt af van de gebeurtenissen ten aanzien van het
Corona virus. Op een later tijdstip zullen we aangeven of deze bijeenkomst mag doorgaan.

Het is dan de bedoeling om deze tweedaagse bijeenkomst te houden op
zaterdag 22 en zondag 23 augustus 2020
Aankomst op zaterdag om 10.30 u. en vertrek op zondag om 17.00 u.
De kosten voor 1 nacht verblijf, inclusief eten en drinken, zullen hoofdelijk worden omgeslagen
en op ongeveer € 75,00 neerkomen.
Aankomst op vrijdag en/of vertrek op maandag kan geregeld worden op persoonlijke kosten.

Het is de bedoeling om in een kleine groep tot een dieper geestelijk contact met elkaar en Jezus Christus in ons hart te komen. Om met elkaar te delen hoe wij de innerlijke zekerheid hebben van Zijn aanwezigheid in volmaakte liefde in de hele schepping, in ons hart en in het hart van alle mensen, en hoe wij deze zekerheid vanuit ons hart vorm geven in ons dagelijks leven.
Het thema is “Christus in ons is God in ons”.

Aan dit weekend kunnen vooralsnog in totaal 12 mensen deelnemen.
Aanmelding kan via de gegevens onder het tabblad “Contact”.

Lorber ontmoetingsdag

In september wordt door Hans de Heij en Els Swart – Vossen met een aantal medewerkers de Lorber ontmoetingsdag georganiseerd. Ook voor deze dag geldt dat het doorgaan afhangt van de gebeurtenissen ten aanzien van het Corona virus.
Nadere gegevens worden nog geplaatst.