Voordrachten

Lezingen

Tot in 2018 heeft de stichting “Levend Hart” ontmoetingsweekenden georganiseerd voor belangstellenden. Op deze weekenden zijn voordrachten gehouden in de vorm van lezingen.  Doorgaans werd de lezing op de zaterdag gehouden door mevrouw Ingrid M. Franssen – ten Boske en op de zondag door de heer Pieter van  Acoleyen. Vanwege de afwezigheid van de heer Pieter van  Acoleyen is er één keer een lezing gegeven door mevrouw Netty Robeerst. Meer informatie over deze lezingen en degene die de lezing  gegeven heeft is te vinden onder dit tabblad bij de betreffende persoon. De lezingen zijn bij de stichting “Levend Hart” gratis te bestellen.

Zie voor de nodige gegevens het tabblad “contact”.