Ingrid M. Franssen – ten Boske

In oktober 2001 heeft Ingrid, samen met mevrouw Netty Robeerst, de stichting “Levend Hart” opgericht en zijn zij begonnen met het organiseren van ontmoetingsweekenden voor belangstellenden en het uitgeven van de boekjes “Hemels Brood”, op schrift gezet door Ingrid, en de boekjes “Alledag”, geschreven door Netty.

Vanaf de start van de weekenden heeft Ingrid een lezing verzorgd voor de zaterdag. De titels van deze lezingen zijn steeds ook het Thema van het weekend waarin de lezing gegeven is. Een aantal lezingen is interactief gegeven, dat wil zeggen, met reacties uit de zaal tijdens de lezing. De lezingen van Ingrid zijn als geluid op CD en in boekjes per titel gratis te bestellen bij de stichting “Levend Hart”. Zie voor de verdere gegevens de tab “Contact”.

28 april 2001
13 april 2002
16 oktober 2002
27 september 2003
18 september 2004
12 maart 2005
08 april 2006
28 april 2007
14 juni 2008
04 april 2009
10 oktober 2009
04 september 2010

0000
02 april 2011
03 september 2011
14 april 2012
27 april 2013
12 april 2014
16 mei 2015
16 april 2016
22 april 2017
28 april 2018
8 juni 2019

Al zo lief heeft God de wereld gehad …
Zicht op bestaan – zicht op Zijn liefde
Opdat niet ik leef, maar Hij in mij
Nederigheid, de sleutel tot ware liefde
Er Zij Licht…
De wonderen zijn de wereld nog niet uit!
De val van de muren van Jericho
De waarheid zal u vrij maken
Geef de keizer wat van de keizer is en aan God wat Hem toebehoort
Zicht op de Hemel
Volg Mij na
Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”

Op leven en dood (interactief)
Wat God doet dat is welgedaan (interactief)
Liefde (interactief)
Heb uw vijanden lief
Hemels Licht
Ware Gelukzaligheid
Eeuwig Leven
De Mens
Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn
Van aangezicht tot Aangezicht