In deze tijd

Wij leven allemaal in deze tijd. En in deze tijd gebeurt alles wat belangrijk voor ons is. Wij geloven in God, in Jezus Christus, wij vertrouwen op Hem Die alles gemaakt heeft, dat Zijn liefde alles uiteindelijk helemaal goedmaakt voor alle mensen. Maar dat ontslaat ons niet van een zekere eigen verantwoordelijkheid.

Soms is het moeilijk om het verschil te onderkennen tussen dat wat we aan onze Schepper mogen overlaten en wat onze eigen verantwoordelijkheid is. Op momenten denken we, dit maakt onze hemelse Vader goed, en daar vertrouwen we dan op. Maar er zijn andere momenten waarop het de bedoeling is dat wij zelf in actie komen. Om duidelijk te krijgen wat wel om een eigen actie vraagt of juist niet, is het nodig om contact te houden met onze Schepper.

In waarheid en liefde is het mogelijk om in het hart met onze Schepper in contact te komen. Iedereen heeft die mogelijkheid, maar niet iedereen is zich daarvan bewust of kent die mogelijkheid. Toch stelt iedereen zich wel eens een vraag en zo nu en dan komt daar een antwoord op als een soort ingeving. Dat is eigenlijk ook een contact met onze Schepper.

Eigenlijk krijgen we allemaal wel ingevingen die ons precies goed uitkomen in de situatie waarin we zijn. Onze Schepper heeft hoe dan ook altijd contact met ons. Maar los daarvan is het aan ons om contact met Hem te zoeken, en wanneer dat gebeurt op een eerlijke oprechte manier, is de kans groot dat Hij antwoord als een soort ingeving.

Evengoed houdt ieder mens in elke situatie zijn eigen verantwoordelijkheid, dat is de vrijheid om naar liefde of het tegenovergestelde van liefde te handelen.  Die verantwoordelijkheid kan zijn, je naar de wet van de overheid te gedragen. Wanneer iemand de wet van de overheid niet juist vindt, kan diegene in zijn hart naar onze Schepper gaan en van Hem weten hoe met die wet het beste om te gaan. Het zal je verbazen hoe onze hemelse Vader nog wegen kan aanreiken om te gaan, waar we zelf niet op kunnen komen, maar Hij ziet meer dan wij, Hij is, ziet en weet Alles. En mocht er geen weg meer zijn, anders dan de van overheidswege gegeven wet, dan zul je die te gaan hebben en kun je bij Hem, onze hemelse Vader, in je hart de nodige rust vinden om die situatie goed te doorstaan.

Dat is onze verantwoordelijkheid, dat wij in onze vrijheid de door Hem innerlijk gegeven weg blijven gaan. En door Hem gegeven wegen zullen onzichtbaar zijn wanneer wij ons niet in verwarring laten brengen, ons niet verzetten, geen twijfel toelaten. Dat is de ware liefde van onze Schepper.