Pieter van Acoleyen

Met uitzondering van het tweede ontmoetingsweekend heeft Pieter vanaf de start voor alle ontmoetingsweekenden de lezing voor de zondagmorgen verzorgd. De lezingen van Pieter zijn alleen als geluid op CD te verkrijgen. Deze lezingen zijn bij de stichting “Levend Hart” gratis te bestellen.

Zie de tab “Contact” voor de nodige gegevens.

Datum Tekst
29 april 2001
17 oktober 2002
28 september 2003
19 september 2004
13 maart 2005
09 april 2006
29 april 2007
15 juni 2008
05 april 2009
11 oktober 2009
05 september 2010
03 april 2011
04 september 2011
15 april 2012
28 april 2013
13 april 2014
17 mei 2015
17 april 2016
23 april 2017
29 april 2018
9 juni 2019
De wederkomst nu in het alledaagse
De verborgen verleiding niet Hem, maar zelf te leven
Fundament en wezenheid van een deemoedige levenshouding
Het licht schijnt in de duisternis
Biddend bij het hart van de Heer
Vrees niet, Ik heb de wereld overwonnen
Het wonder van vrijheid en haar vreugde
Opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij
De belofte in onszelf
Zodat jullie zijn als de liefde die jullie deed geworden
Leven uit Zijn wederkomst
Ik wek u tot leven
Als Gods glimlach zich in en door ons wil openbaren
In de stilte van ons hart ontwaakt liefde
Voor een geplaagde en gescheurde wereld: de weg naar innige tevredenheid
Over u gaat Jahwe lichtend op … Zielsblij zult gij het aanschouwen
Als Aarde en Hemel zich in ons verenigen
De dag die nooit ophoudt
Het aanschijn van de nieuwe mens
De hemel boven het moeras
Als de nevels zich oplossen