Gisteren2018-12-13T09:21:58+00:00

Hemels Brood 6480

Gisteren

Woensdag
12 december 2018

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

De verscheidenheid van mensen op aarde is groot. Er zijn heel liefdevolle en zachtmoedige mensen, die altijd behulpzaam en vriendelijk zijn, die niemand benadelen, die altijd de vrede bewaren, en er zijn ruwe niets ontziende mensen, die alles voor zichzelf nemen, die ten koste van anderen hun leven verrijken met geld en goederen, die niets geven om het leven van hun medemensen, hun macht misbruiken om hun welzijn te vergroten, en daartussenin bevindt zich de rest van de mensen, sommigen zachtmoedig, anderen hardvochtig en hun handelen is een mengeling van goed en kwaad en al die verschillen maken het leven op aarde soms makkelijker, maar vaak eerder moeilijker.

Toch, al die verschillen die er op aarde zijn, dienen de mensheid. Van de aangenaamste liefde tot aan het grootste kwaad en alles daartussenin, het dient steeds de mens en het doel van zijn verblijf in de materie op de materiële aarde. En de zachtmoedigen ijveren ervoor om het kwaad te overwinnen, terwijl degenen met kwaad in de zin zich helemaal niets aantrekken van die ijver en zelfs ten koste van de zachtmoedigen hun kwaad ten uitvoer brengen. Ik zeg jullie, lieve zachtmoedige mensen, Ik heb het kwaad reeds overwonnen, het hoeft niet meer overwonnen te worden. Wat nodig is, is om in alles wat er maar gebeurt ervoor te ijveren in liefde te blijven vanuit Mij in je hart. Dan maak je deel uit van de overwinning die Ik reeds behaald heb op het kwaad. Dan zul je bemerken dat het kwaad alleen materiële schade kan doen, je materiële lichaam kan schaden, maar niet je geest, niet het werkelijke leven.

Probeer niet het kwaad te overwinnen, laat het voor wat het is, want het is voor iedereen van veel meer belang om te ijveren voor Mijn liefde in je hart en dat vanuit Mij in je hart te zijn. Want spoedig zullen de bordjes verhangen worden, zal de macht van het kwaad doorbroken worden, zal Mijn overwinning door het kwaad gezien en bemerkt worden. Want het kwaad ontkent na zoveel jaren nog steeds Mijn overwinning en doet nog steeds alsof het aan de macht is en het verzet zich en kronkelt als een slang in het nauw die slaat met haar staart, maar het zal niet lang meer duren, dan zal elk verzet van haar zinloos zijn en zal het met het kwaad gedaan zijn.

Blijf daarom zelf in vrede en ijver voor Mijn liefde in jouw hart in al je doen en laten, want Ik heb het kwaad overwonnen, met ware liefde! Kom en vergezel Mij in Mijn liefde!