Hemels Brood 7731

Gisteren

Maandag
16 mei 2022

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Ook een gelovig mens kan verdwalen in de verhalen waarvan gesteld wordt dat zij als een wegwijzer naar Mijn Woord gezien kunnen worden. Want vermengd met deze verhalen kunnen onwaarheden, misvattingen en verdraaiingen aanwezig zijn, die onopgemerkt toch een werking kunnen hebben waardoor omwegen gemaakt worden. Daarom blijft het voor iedereen die in Mij gelooft belangrijk om elke dag Mij in zijn hart te ontmoeten, het liefst zo vaak mogelijk, zodat geen misvattingen, verdraaiingen en onwaarheden de waarheid kunnen vertroebelen en de gelovige mens remmen in zijn groeiend besef van het ware leven uit Mij en de werking van Mijn liefde.

Belangrijk is daarbij steeds weer de eenheid met Mij en alle mensen voor ogen te houden en de liefde voor Mij en alle mensen, om die eenheid te verstevigen. Vooral in deze tijd waarin mensen meer en meer individualistisch aan het worden zijn, wat een ontwikkeling is die de vrijheid van iedereen persoonlijk duidelijk maakt, maar tegelijkertijd de eenheid vermindert, door alle zelfgerichte keuzen die mensen in hun vrijheid maken. In Mij wordt evengoed de eenheid met alle mensen bewaard, tezamen met ieder in Mij gelovend mens die de moeite doet om steeds weer in zijn hart bij Mij te komen en met Mij te spreken, naar Mijn Woord te luisteren en Mijn adviezen op te volgen.

Ik weet dat dat niet steeds zo gemakkelijk is, vooral wanneer ook het verstand naar voren komt met hetgeen nog niet goed verstaan is van Mijn Woord. Stel al die vragen die in je verstand opkomen gerust aan Mij en ontmoet Mij in je hart met die vragen. Sommige kan Ik je gemakkelijk uitleggen, voor andere vragen is meer nodig, heb dan geduld en er zal een antwoord ontstaan uit gebeurtenissen, geef het tijd en vertrouw erop dat Ik weet wat je bezighoudt. Iedereen met vragen zal Ik antwoord geven. Niet steeds meteen, maar met geduld en tijd wordt alles duidelijk in Mijn zuivere licht van ware liefde.