Hemels Brood 6841

Gisteren

Zondag
8 december 2019

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Wie tot Mij komen wil, die kome, en Ik zal met hem spreken. Maar laat hij niet denken dat dit spreken een letterlijk spreken zal zijn, zoals mensen letterlijk met elkaar spreken met woorden. Met ieder die bij Mij komt spreek Ik in het besef, in het besef leg Ik Mijn Woord, niet een letterlijk woord, maar een weten wat waar is.

Daarvoor is het nodig dat iedereen die bij Mij komt en met Mij wil spreken geen oordeel heeft, geen gedachten heeft, geen invullingen heeft. Dat op zich is voor veel mensen heel moeilijk, iedereen heeft allerlei gedachten over van alles en nog wat, daaruit voort komen invullingen, meningen en oordelen. Daartussen is het voor veel mensen moeilijk om Mijn volkomen ware en heldere ingevingen te beseffen. Daarom zeg Ik, wanneer je bij Mij komt en Mijn Woord duidelijk wilt verstaan, in alle oprechtheid, kom dan zonder invullingen, wees zo stil mogelijk in jezelf, en je zult Mij in je helder verstaan en direct weten dat Ik het ben, dat het Mijn Woord is wat je in je beseft en waarvan je meteen weet dat het zuiver en waar is. Voor veel mensen is er eerst oefening nodig om hun eigen innerlijke gedachtewereld uit te schakelen, om Mij in zich helder te kunnen gaan verstaan. Een klein aantal mensen is ermee opgegroeid om Mij in zich te verstaan en zonder woorden te beseffen wat Ik hen laat weten.

Alles wat is, ben Ik, daarzonder is niets. Alles wat is, is Mijn gedachte, Mijn Woord, welke van eeuwigheid aan in Mij aanwezig is, en vanuit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid sprak Ik vanuit Mijn gedachte Mijn Woord, welke het eeuwige leven is, waarbij miljoenen uit Mijn kern van liefde en wijsheid zijn ontstaan en tot geestelijk leven uit Mij zijn gebracht. Alles wat Ik spreek tot wie daarvoor bij Mij komt, is de heilige waarheid uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid. Zalig degenen die zich dat op die manier bewust zijn. Want hen is het Koninkrijk Gods gegeven om binnen te gaan op de daarvoor bestemde tijd in de eeuwigheid van zijn. Daarmee zeg Ik, mens, kom tot waarheid van Zijn, laat alles wat de wereld aanhangt achter, kom in Mijn Goddelijk Zijn en wees eeuwig gelukkig in waarheid, liefde en wijsheid.