Hemels Brood 6607

Gisteren

Donderdag
18 april 2019

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Mensen zoeken naar berichten in het universum, terwijl Ik ze berichten stuur in hun hart, waar het werkelijke universum aanwezig is. Mensen zoeken naar leven in de ruimte tot zover als zij kunnen komen, terwijl er leven in de ruimte van hun hart is. En er is leven in de ruimte, meer dan de mens zich kan voorstellen, maar hij is er blind voor zolang hij naar leven in materie zoekt, want buiten de aarde is het leven van veel meer geestelijke aard.

Want Ik zeg jullie, er is veel meer om jullie heen dan gezien kan worden, er zijn veel meer vormen van leven die niet met de microscoop te zien zijn, niet omdat het te klein is voor een microscoop, maar omdat het geestelijk leven is en geen microscoop daarop gebouwd is. Daarbij, leven is niet klein of groot, leven is alomvattend. Er is geen maat van leven als zodanig te geven. Geen mens kan de maat van zijn innerlijk te beseffen bestaan, wat leven is, meten. Het is er, en het is in iedereen en in iedereen is leven hetzelfde leven, hetzelfde besef van bestaan, wat door de een wat sterker beseft wordt dan door de ander, maar dat maakt het ene levensbesef niet groter of kleiner dan het andere levensbesef.

Iedereen heeft hetzelfde levensbesef te bestaan en nog denken veel mensen dat hun leven van henzelf is, hun eigen bezit is, losstaat van al het leven dat andere mensen in zich hebben. Maar het leven is in alle mensen hetzelfde leven, alleen wat mensen doen met hun vrijheid van doen en laten, van denken en willen, is verschillend. De persoonlijke eigenheid van mensen is verschillend, de keuzen die mensen maken zijn verschillend en daarmee lijkt het dat ieders leven verschillend is, maar alleen situaties en omstandigheden zijn verschillend, het leven in de mens is bij iedereen hetzelfde leven, dat leven ben Ik, is Mijn leven dat Ik alle mensen geef.

Voor iedereen geldt dat hij, vanuit het leven dat hij van Mij in zich heeft, zijn vrijheid heeft om keuzen te maken en vorm te geven aan zijn leven, nu in een materieel lichaam, maar uiteindelijk in zijn ware menselijke vorm, die geestelijk is en eeuwig met Mij, zijn levengever, in verbinding staat, zowel nu op aarde als eeuwig daarna.