Hemels Brood 7250

Gisteren

Woensdag
20 januari 2021

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Over de wereld verspreid worden er veel verschillende talen gesproken. Talen die door veel mensen gesproken worden en talen die slechts door heel weinig mensen gesproken worden. Daarbij zijn er ook nog allerlei dialecten die een taal moeilijker te verstaan en te leren maken. Ik zeg jullie, Ik spreek één taal die alle mensen kunnen verstaan en alle mensen kunnen spreken, maar of mensen die willen spreken en willen verstaan is iets anders.

Mijn taal is die van liefde, volkomen ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en werkelijk iedereen kan die verstaan en spreken. Maar er zijn niet zoveel mensen die Mijn taal gebruiken en spreken. Zie, vaak is er een belemmering bij mensen door eigenbelang en door allerlei voorwaarden. Dan kan er wel geprobeerd worden in Mijn taal van liefde te spreken, maar dan wordt het een niet goed verstaanbaar gestotter en gewauwel, wat een heel andere uitkomst geeft dan iets gesproken in Mijn taal zou geven.

Veel mensen beseffen nauwelijks of niet dat zij alleen stotteren en wauwelen en alleen verstaan worden door degenen die evenzo stotteren en wauwelen. Maar de weinige mensen die wel Mijn taal van liefde spreken, die weten heel goed wat dat gestotter en gewauwel betekent, die herkennen daarin, net als Ik, het eigenbelang dat mensen drijft en de voorwaarden die gesteld worden vanuit dat eigenbelang. Zie, Ik spreek voor alle mensen duidelijk te verstaan en te begrijpen één taal, maar Ik versta alle talen, hoe zeldzaam en ingewikkeld die ook zijn, zelfs talen die nog nauwelijks gekend zijn. Er zijn ook zogenaamde geheime talen, geheime codes, die allemaal niets met liefde hebben uit te staan. Maar lieve mensen, ook die ken Ik en ook daarvan weet Ik precies wat het betekent.

Aan alle mensen zeg Ik, kom en spreek Mijn klare heldere taal, wees allemaal gezegend in Mijn taal, die zelfs iedereen zonder uit te spreken nog kan verstaan, omdat het de ware liefde is die woordeloos spreekt en toch door iedereen gehoord en begrepen kan worden.