Hemels Brood 6734

Gisteren

Vrijdag
23 augustus 2019

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Ik ben alles van hoog tot laag en van laag tot hoog, precies hoe een mens zich Mij voorstelt. En er zijn veel verschillende voorstellingen die mensen van Mij hebben. Sommige voorstellingen komen in de buurt van de werkelijkheid, maar verreweg de meeste hebben nauwelijks of geen overeenkomst met Wie Ik werkelijk ben. Evengoed ben Ik voor hen zoals zij zich Mij voorstellen, maar wel op een manier die op een zeker moment hen wel duidelijk maakt dat de voorstelling die zij van Mij hebben niet de juiste kan zijn.

Zo is het ook met liefde. De voorstellingen die mensen hebben van wat liefde is, zijn heel verschillend en slechts heel weinig mensen beginnen een beetje te beseffen wat ware liefde werkelijk is en nog minder mensen beginnen te beseffen dat Ik de Enige Bron ben waaruit zij ware liefde kunnen putten, dat zij niet vanuit zichzelf tot ware liefde kunnen komen en dat de Bron om uit te kunnen putten Mijn aanwezigheid in hun hart is, waar zij altijd Mijn liefde kunnen putten als zij in hun hart volkomen eerlijk en oprecht, zonder voorwaarden en zonder enig eigenbelang, voor liefde bij Mij komen.

En juist dat is voor veel mensen moeilijk. Want de doorsnee mens is nogal eens getroffen door wat hij vindt dat onrecht is, hem aangedaan, en komt om wegen te vinden om dat onrecht te vergelden. Maar zie, dat is niet de juiste houding om bij Mij in het hart te komen. Wraak en rancune kunnen niet de basis van ware liefde zijn. Al wat wraak of rancune, wat verwijtend, wat onverdraagzaamheid is, sluit de toegang tot Mij in het hart. Ik ben er dan evengoed nog, maar het is dan niet mogelijk om een waarlijk zuiver antwoord te krijgen. Niet omdat Ik het niet wil geven, maar omdat het hart het niet kan bevatten. In het licht van onvrede, van onverdraagzaamheid is Mijn liefde niet te zien.

Wie dan in zijn hart komt, treft een gesloten deur die hij alleen zelf kan openen wanneer de onvrede en de onverdraagzaamheid door oprechte spijt zijn opgelost. En zeker help Ik daarbij, want voor Mij is geen enkele deur ooit gesloten en er is geen muur waar Ik niet doorheen kom, niets houdt Mij tegen om wat niet goed is te helpen oplossen in Mijn liefde. Want het is de bedoeling dat alle mensen zich Mijn liefde in alle opzichten eigen maken, zodat iedereen tot het werkelijke leven komt en eeuwig in vrede met Mij en elkaar gelukkig is en blijft.