Hemels Brood 7167

Gisteren

Donderdag
29 oktober 2020

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Wanneer je wat hard is zacht wilt maken, week het dan in liefde. Wanneer iets heel hard is, week het dan heel lang in liefde. Hoe onvoorwaardelijker en onbaatzuchtiger je liefde is, des te zachter wordt het resultaat van het weken. Maar wie houdt het vol, om zo lang aan ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde vast te houden, dat het hardste van het hardste tot het zachtste en liefste geweekt is?

Ik, jullie Schepper. Mijn liefde voor jullie zal zo lang dat nodig is, tot in de eeuwigheid, alle hardheid verzachten, tot alles en iedereen volledig zelf de zachte, zachtmoedige onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde is, waaruit de volmaakte wijsheid voortkomt, en de ware gelukzaligheid iedereen ten deel valt. Nu zijn er nog weinig mensen die het werk van Mijn liefde en haar wijsheid kennen en zelf in een beginnende mate van liefde een weinig hardheid kunnen verzachten, maar met de tijd zal die liefde en haar wijsheid uit Mij in die mensen sterker worden, zodat zij meer hardheid kunnen verzachten en meer mensen tot liefde kunnen brengen. Diegenen zullen op hun beurt met Mijn liefde anderen verzachten, en zo zal van onderaan meer en meer hardheid verzacht worden.

Maar nu is er nog veel hardheid onder de mensen in de wereld, en veel angsten trekken de verleiding aan, want wie wanhopig is, omdat hij geen oplossingen vindt voor zijn problemen, kan gemakkelijk verleid worden tot hardheid, tot leugen en bedrog, denkend dat daarmee zijn problemen verholpen worden. Maar het tegendeel is waar. Aan jullie, die Mijn liefde en haar werking in je hart kennen, zeg Ik, wees zoveel mogelijk Mijn liefde, week die hardheid in liefde, samen met Mij. Vergeef en omarm in je hart wie door hardheid bevangen is, zodat liefde de hardheid verzacht.

Verwacht geen onmiddellijk resultaat, verwacht geen resultaat, maar blijf in liefde. Zie het kwaad, maar verwijt geen kwaad, zet het met liefde op zijn plaats en verwacht niets. Stop het met liefde, houd het tegen zoals Ik je aanreik in je hart, en verwacht niets. Want het heeft allemaal nog tijd nodig. Weet in je hart, in Mijn liefde komt alles goed. In Mijn liefde wordt alles wat hard is helemaal zacht en helemaal ware liefde.