Hemels Brood 7445

Gisteren

Dinsdag
3 augustus 2021

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Er is geen mens die niet in het Paradijs zou willen wonen, ieder mens zou graag in het land van melk en honing leven, waar alles goed en vol liefde is, waar iedereen meer krijgt dan nodig is, waar een overvloed aan alles is, waar geen problemen zijn, waar geen ziekte is, geen honger, geen gebrek, geen oorlog, geen bedrog, geen diefstal, waar alle mensen met elkaar in vriendschap leven, delend wat zij hebben en kunnen.

Waar iedereen zijn talenten inzet voor zijn medemensen, waar iedereen elkaar steunt en helpt, waar geen pijn en geen verdriet is, waar alles altijd goed is voor iedereen zoals ieder dat het liefste heeft. Waar degene die meer wil hebben dan een ander meer heeft, zonder dat anderen hem dat benijden, waar iedereen verschillend mag zijn, donker gekleurd of licht, man of vrouw of beide, homo of hetero. Waar alles mag, zonder dat het iets afdoet aan ieders welzijn, waar alles goed blijft, wat je ook doet of laat, want er is alleen liefde en uit die liefde wijsheid en iedereen handelt en leeft vanuit die liefde en haar wijsheid, niemand uitgezonderd.

Iedereen zou dat graag willen, en Ik, jullie Schepper, zeg jullie, dat is mogelijk. Zo is het in Mijn hoogste hemel, en nog veel mooier en fijner dan je je op aarde kunt voorstellen. Alleen, om dat te bereiken vraagt een ommekeer in je doen en laten hier op aarde, niet alleen door een paar mensen, maar door iedereen. Daarvoor is het nodig dat iedereen zich uit eigen vrije wil naar waarheid, liefde en haar wijsheid gaat gedragen, en veel mensen kunnen daar maar niet toe komen. Veel mensen denken dat op aarde reeds via slinkse wegen te kunnen bereiken. Maar ieders leven op aarde is eindig, terwijl na de aarde het leven doorgaat voor iedereen. En dat verder leven hangt samen met hoe iemand op aarde in zijn vrijheid geleefd heeft.

Wanneer je dat werkelijk wilt, wilt leven in het land van melk en honing, dan is het van belang om met Mij samen te leven, al op aarde, om eerlijk te zijn, verdraagzaam, vergevend, met Mij samen. Om naar Mijn adviezen te luisteren en je handelen af te stemmen op ware liefde, met Mij samen. Want Ik ben in ieders hart en iedereen kan vanuit zijn hart leven, met Mij samen. Je hoeft op aarde nog niet meteen volmaakt te zijn, maar leef met Mij samen en op aarde of daarna word je volmaakt in waarheid, liefde en haar wijsheid, met Mij samen.

En op een zeker moment kom je in het Paradijs, in het land van melk en honing, volmaakt in waarheid, liefde en haar wijsheid, dan is alles goed en leef je voor altijd in de volle gelukzaligheid met Mij en alle mensen, samen.