Hemels Brood 6544

Gisteren

Donderdag
14 februari 2019

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Geen mens kan groot zijn zonder Mij in hem toegang te geven en Mij in hem te leven. Op aarde denken veel mensen zonder Mij te kunnen leven en zij wanen zich groot in hun doen en laten. En zo zijn er mensen die voor de wereld groot zijn, zowel bij leven als bij dood.

Want velen die al lang geleden gestorven zijn, worden nog geëerd om hun grootheid, als een held, om wat zij op aarde gedaan hebben en opzien gebaard heeft op de een of andere manier. Zo zijn er mensen postuum geëerd of heilig verklaard en nog steeds worden zij herdacht, velen zelfs terwijl hun zogenaamde goede daden allang weerlegd zijn. En wat er werkelijk aan goede herdenkbare daden door mensen gedaan is of nu in deze tijd gedaan wordt, zou er niet zijn zonder Mij, omdat zonder Mij geen leven, geen besef van bestaan, geen inzicht in wat dan ook, geen ontwikkeling van wat dan ook, ooit zou hebben plaatsgevonden.

Daarom geldt voor alle mensen dat niemand tot wat dan ook in staat zou zijn zonder Mij in hem, zonder Mijn ingevingen, zonder Mijn aan de mens gegeven leven, Die Ik Ben in alle mensen. Daarom is er in geen enkel opzicht ooit iemand anders die groot is en eer verdient dan Ik, jullie Schepper, jullie God en hemelse Vader, Die in Jezus Christus altijd in jullie is, zodat Ik altijd in jullie allemaal aanwezig ben. Maar iedereen heeft de vrijheid van keus om dat in zich wel of niet te herkennen en te zijn wie hij is, uit Mij geschapen mens, met alles wat hij uit Mij is en gekregen heeft. Dat is het eeuwig doorlopende proces van leven in alle mensen, nu en altijd.

Toch worden mensen bejubeld, geëerd en heilig verklaard. Maar de ware gelukzaligheid vindt niemand op de aarde in het grootzijn, in het geëerd worden, door een held te zijn, of door bekend te zijn in de media. Want gelukzaligheid ben Ik, en alleen wie zich met Mij verenigt zal die gelukzaligheid ervaren. En dat is pas mogelijk als iemand zich in de diepste nederigheid helemaal aan Mij overgeeft. Dan zal diegene ervaren dat Ik niet alleen ware onveranderlijke, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke wijze liefde in volkomen waarheid ben, maar ook de diepste nederigheid.