Hemels Brood 6951

Gisteren

Vrijdag
27 maart 2020

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Lieve mensen die in Mij geloven, Ik ken jullie zo goed, zo door en door. Ik zie jullie overwegingen in allerlei situaties, Ik zie hoe jullie steeds weer voor keuzen komen te staan waarbij je soms niet weet of deze keus beter is dan die. Ik zie hoe jullie dan nadenken wat Ik de beste keus zou vinden.

De ene keer vraag je Mij en hoor je Mij, een andere keer denk je het wel te weten, er zijn ook momenten waarop je duidelijk met Mij verbonden bent en gewoon weet wat goed is om te doen. Soms verwonder je je daarover, over dat innerlijk gegeven weten hoe het beste te handelen, want je ziet Mij niet zoals je gewend bent je medemensen te zien, en toch weet je zeker dat Ik er ben en jou, jullie allemaal intens liefheb. Ik heb alle mensen intens lief, niet alleen jullie die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, maar alle mensen. Maar in doen en laten staat de ene mens al wel dichter bij Mij dan de andere mens.

Soms vragen jullie je af hoe dat nu komt, dat niet alle mensen Mij in zich voelen, beseffen, en zoals jullie innerlijk weten dat Ik er ben en jullie intens liefheb. En je zou dat hen zo graag duidelijk maken, hen over Mij vertellen, hen helpen om Mij ook in hun hart te vinden en Mijn liefde voor hen te gaan voelen. Maar je hebt al vaker gemerkt dat veel mensen wel het goede doen, maar toch niet in Mij geloven en ook niets willen horen van wat jij gelooft, zeker weet. Zie, dat komt door de vrijheid die jullie allemaal hebben. In die vrijheid is ook de verleiding op aarde, die zelf ook een zekere vrijheid heeft, en veel mensen zijn nog gevoelig voor de verleiding, sommigen meer en sommigen minder. Zo moet het zijn, anders zou er geen vrijheid zijn.

Maar vergeet het niet, er is altijd ook Mijn liefde die zich op allerlei manieren toont, in mensen en om mensen heen, en alles wat mensen doen of laten is in Mijn liefde gevat op een oneindig wijze manier, zodat iedereen, hoever hij in zijn vrijheid ook is afgedwaald, Mijn stem toch gaat horen en op Mijn stem gaat reageren en dan Mijn licht gaat zien en door dat zuivere licht van Mijn wijze liefde wordt aangetrokken om naartoe te komen. En zonder enige dwang, in alle vrijheid, gaat eens iedereen bij Mij komen uit eigen vrije wil.

De vraag, waardoor jullie eerder Mijn stem zijn gaan horen en Mijn licht zijn gaan zien, is geen vraag om te stellen, is een feit wat nu eenmaal zo is. Waarom opent de knop van de ene bloem zich eerder dan de knop van een andere bloem? Omdat die ene knop nu eenmaal eerder rijp is, eerder Mijn liefde en Mijn licht ervaart en op reageert. Zo is het met jullie, jullie zijn als die knoppen die eerder opengaan, heel eenvoudig omdat jullie Mij wat eerder innerlijk zijn gaan horen, zijn gaan voelen en Mijn licht zijn gaan zien. Zo zullen alle mensen op de bestemde tijd Mij gaan horen, gaan voelen en Mijn licht gaan zien, zodra zij daar rijp voor zijn.