Hemels Brood 7339

Gisteren

Maandag
19 april 2021

Meer Hemels Brood:
www.hemelsbrood.nl

Lief mens die zoekt om te weten, zoek met je hart, zoek in je hart en voel. Lief mens die zoekt, zoek in eerlijkheid om de waarheid te vinden, maar wees zelf eerst volkomen eerlijk. Hoe eerlijker je bent in jezelf, tegen jezelf en tegen je medemensen, des te dieper zul je de waarheid vinden in jezelf, in de ander en in Mij, je Schepper.

Waarheid kun je niet vinden wanneer je zelf geen waarheid bent, leugen kun je niet onderscheiden van waarheid wanneer je zelf gebruik maakt van leugens. Voor alles wat je zoekt heb je stilte nodig in je hart, want hoe stiller je bent, des te duidelijker hoor je wat in jou aan waarheid aanwezig is. In jou is Mijn waarheid aanwezig, de waarheid van werkelijk leven, Mijn Leven, wat van oorsprong jouw leven is, waarover je alles te weten kunt komen en waaruit je alle antwoorden op je vragen kunt krijgen, wanneer je wilt, werkelijk oprecht en in alle waarheid wilt, wanneer je je eigen invullingen loslaat.

Ontdek daarvoor eerst alles wat je zelf bedacht hebt als antwoorden, wat je bedacht hebt waar te zijn, wat je meent dat logischerwijs waar is, en laat dat allemaal los. Begin opnieuw, maar nu niet met je verstand, nu met je hart. Want jij, lief mens, bent levend deel van Mij, jouw Schepper, van Mijn ware eeuwig volmaakte Leven, en dat is wat je eigenlijk zoekt, te beseffen wat jouw bestaan, jouw leven werkelijk is, en wat de zin van jouw bestaan op aarde is. Lief mens, jouw bestaan op aarde is belangrijk voor jou en voor Mij, jouw Schepper en voor al je medemensen, heel belangrijk. Ook al vraag je dat jezelf af, jij bent van belang voor Mij en alle mensen.

En meer nog, Ik heb jou lief, oneindig innig lief, jou, zoals je bent op aarde. Zie, daarvoor ben jij op aarde, omdat jij Mij en Mijn liefde voor jou daar kunt leren kennen, omdat jij Mij op aarde kunt ontmoeten, in alles wat er op aarde leeft, maar vooral ook in Mijn ware oneindige liefde voor jou en al je medemensen. Daarvoor is de aarde, voor alle mensen die erop aanwezig zijn, om Mij en Mijn liefde te leren kennen zoals die werkelijk is, om Mij te ontmoeten en om zelf in alle vrijheid en alle waarheid tot Mijn oneindig gelukzalige leven te komen en voor altijd te blijven. Vind Mij in je hart en leef Mijn liefde in vrijheid en in waarheid.