Jaarverslag stichting “Levend Hart” 2021

Ook het jaar 2021 is voor de stichting “Levend Hart” niet verlopen zoals gewenst was en gedacht werd mogelijk te zijn. Na de eerste grote uitbraak van het Coronavirus met de eerste lockdown volgden er  meerdere en bleef de samenleving vastgehouden in een strenge regelgeving. Het sociale leven werd steeds meer ontwricht en het contact tussen mensen werd steeds meer ingeperkt. Dat had ook gevolgen voor de activiteiten en de voorgenomen ontmoetingsbijeenkomsten van de stichting. Het afgelopen jaar was niet alleen moeilijk vanwege de situatie ten aanzien van het Corona virus, dat wereldwijd veel chaos teweegbracht, maar de stichting kreeg ook te maken met ziekte, ziekenhuis opnames en uiteindelijk ook met een ernstige vorm van Corona bij een van de medewerkers. Vooral in de laatste 6 maanden van het jaar 2021.

Juist in 2021 was het belangrijk om door te gaan met het uitgeven van de Nieuwsbrief “LiefdeRijk”. Door ziekte is “LiefdeRijk” helaas niet alle kwartalen uitgegeven kunnen worden. In september is het niet gelukt, maar in december kon er toch weer een mooie “LiefdeRijk” op de site “eeuwigliefdezijn.nl” geplaatst worden en zijn er ruim 70 exemplaren op papier verstuurd.

Het jaar 2020 is niet het enige jaar dat de geschiedenis ingegaan is als een heftig Corona jaar, ook 2021 is heel heftig geweest in meerdere opzichten. Er is veel gebeurd in 2021, vooral ook in Zuid Limburg, waar de stichting haar thuisadres heeft, wat het nieuws in meerdere landen gehaald heeft en niet alleen over het  Corona virus ging. Een en ander heeft de stichting er niet van weerhouden steun te bieden aan hen die dat nodig hadden en verder te denken aan de toekomst. Juist ook dit afgelopen jaar was er veel steun aan mensen nodig en zijn er veel aanvragen binnengekomen voor gebed, voor boekjes, voor gesprek en zo meer.

In 2021 zijn de bijeenkomsten en de onderlinge contacten van het bestuur wederom digitaal of telefonisch geweest. Door alle beslommeringen die er in 2021 om allerlei redenen waren, zijn er minder digitale bijeenkomsten voor het bestuur geweest dan zij gewild had. Veel is telefonisch of via de app geregeld, ook de verschillende werkzaamheden zijn vooral digitaal of telefonisch verdeeld en uitgevoerd. Een en ander ook dit jaar vanwege de regelgeving van de overheid.

31 december 2021