Jaarverslag stichting “Levend Hart” 2020

Het jaar 2020 is voor de stichting “Levend Hart” beduidend anders verlopen dan te voorzien was. Toen in maart vanwege de uitbraak van het Coronavirus de eerste Lock Down bepaald werd, werd de samenleving volkomen gewijzigd, vooral ten aanzien van het sociale contact tussen mensen. Het geplande ontmoetingsweekend, waarop twee lezingen gepland waren, een van Pieter van Acolyen en een van Ingrid Franssen, kon door deze Lock Down niet doorgaan en daarmee vervielen ook de lezingen. Om toch tegemoet te komen aan belangstellenden voor een lezing heeft Ingrid Franssen haar lezing op film gepresenteerd via YouTube, bereikbaar via de verschillende sites van de stichting “Levend Hart”.

Het aantal belangstellenden voor het gedachtegoed van de stichting is, waarschijnlijk mede door de gewijzigde situatie, merkbaar gestegen, er zijn meer telefoontjes geweest en er zijn meer aanvragen gekomen voor de boekjes Hemels Brood en Alledag. Ook werd tijdens gesprekken duidelijk dat mensen meer behoefte hadden aan geestelijke voeding, zij misten de onderlinge contacten, de uitwisseling met elkaar en de gesprekken in een ontspannen sfeer. Om die reden heeft Ingrid Franssen nog een aantal nieuwe lezingen op film gezet die via de sites op YouTube bekeken kunnen worden. In totaal gaat het in 2020 om 4 films met de titels “God leren kennen”, “God is liefde”, “De Judas gedachte” en “Pasen”, waarbij de lezing “De Judas gedachte” in twee filmdelen op internet gezet is.

Mede in overleg met de stichting “Levend Hart” hebben Hans de Heij en Els Vossen een maandelijkse ontmoeting met een beperkte groep mensen via internet mogelijk gemaakt. Tijdens de zomer, toen de besmettingsgraad heel laag was, zijn er ontmoetingen in kleine groepen geweest waaraan de stichting “Levend Hart” financiële steun gegeven heeft.

Het uitgeven van de Nieuwsbrief “LiefdeRijk” heeft in 2020 een vervolg gekregen. De inhoud is wat uitgebreider geworden en er zijn meer mensen die naast de digitale versie ook een exemplaar op papier toegestuurd krijgen. Verschillende mensen hebben hun waardering voor “LiefdeRijk” uitgesproken. Ook zijn er weer verhalen van lezers binnengekomen die geplaatst zijn in “LiefdeRijk”.

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een heftig Corona jaar. Er is een tweede Lock Down gekomen en de samenleving is nog meer aan banden gelegd. Dat heeft gevolgen voor iedereen, hoewel niet voor iedereen even ernstig. Zoveel als in het vermogen van de stichting lag, heeft zij zich ingezet om tegemoet te komen aan de behoefte aan steun en bemoediging.

De geplande bijeenkomsten van het bestuur van de stichting “Levend Hart” zijn digitaal gehouden. Pieter van Acolyen heeft zich om gezondheidsredenen teruggetrokken uit het bestuur  tijdens de tweede Corona Lock Down. Daarmee bestaat het bestuur in de tweede helft van 2020 uit drie personen, Tsjêbbe de Vries als Penningmeester, Bertie Gelijk als Secretaris en Ingrid Franssen als Voorzitter. Het bestuur is dankbaar voor de vele steunbetuigingen tijdens het afgelopen jaar, dat heeft haar bemoedigd om verder te gaan, ondanks de beperkingen door het Coronavirus en de enorm beperkende maatregelen van de overheid. Het bestuur is zich er goed van bewust dat ons leven in de Hand van onze Schepper ligt. Wij, het bestuur, zijn oprecht dankbaar dat wij in 2020 nog zoveel voor mensen hebben mogen betekenen en wij weten ons door Gods liefde gezegend.

31 december 2020