Jaarverslag stichting “Levend Hart” 2019

Het jaar 2019 is voor de stichting “Levend Hart” een succesvol jaar geweest. Het aantal belangstellenden voor het gedachtegoed van de stichting is gestegen, er zijn meer boekjes Hemels Brood besteld, ook meer boeken van Jacob Lorber en daarnaast ook boeken van andere schrijvers. De organisatie van het grote ontmoetingsweekend lag dit jaar voor het eerst helemaal in handen van Hans de Heij met Els Swart – Vossen en een groep belangstellenden. De sfeer van dit weekend is, door de deelnemers gezegd, bijzonder mooi geweest te zijn, mede doordat het weekend samenviel met het Pinksterweekend.

De invulling van het weekend kwam voor een groot deel overeen met de organisatie van de weekenden zoals het door de stichting gebeurde. Op de zaterdag was er de lezing van Ingrid Franssen, dit was door haar in een Power Point presentatie gezet, omdat zij niet zelf op het weekend aanwezig kon zijn. Op de zondag werd de lezing zoals gebruikelijk verzorgd door Pieter van Acoleyen. Omdat de vaste medewerker van de stichting, Jan Franssen, een openhartoperatie moest ondergaan, kon hij niet voor het beheer van de boekentafel zorgen, zoals de bedoeling was. De andere leden van het bestuur, Tsjêbbe de Vries en Bertie Gelijk, hebben het beheer van de boekentafel op zich genomen.

De samenwerking tussen Hans de Heij, Els Swart-Vossen en degenen die meegeholpen hebben aan de organisatie van het weekend en de stichting “Levend Hart” is als heel goed ervaren. Het is dan ook de bedoeling om dit voor de komende jaren zo vast te houden, ook voor wat betreft de financiële afhandeling. Afgesproken is dat deelnemers de betaling van deelname  rechtstreeks aan de stichting zullen doen.

De start van het opnieuw uitgeven van de Nieuwsbrief “LiefdeRijk” in het voorgaande jaar, heeft in 2019 een succesvol vervolg gekregen. Naast de plaatsing ervan op de site “www.eeuwigliefdezijn.nl” is er ook een uitgave op papier die een groeiende groep mensen graag toegestuurd krijgt. Naast de stukjes waar het bestuur voor zorgt zijn er ook lezers die zelf een stukje tekst ingestuurd hebben, wat door de stichting enorm gewaardeerd wordt. Ook de reacties op de herstart van “LiefdeRijk” zijn heel positief.

In 2019 was het de bedoeling om nader vorm te geven aan de site “www.anderzicht.com” met name op het gebied van zelfdoding, de bijna dood ervaringen, het atheïsme, en dergelijke. Er is wel enige aandacht aan gegeven, maar nog niet zoveel als wel de bedoeling was. Het staat op de agenda om in 2020 nader bekeken te worden.

Met alle situaties die de stichting “Levend Hart” heeft meegemaakt in 2019 is er steeds het bewuste gevoel geweest van de liefde van onze Schepper en Zijn zegen op het werk dat verzet is. Aan het eind van 2019 heeft het bestuur een nieuw algemeen bestuurslid mogen verwelkomen, de heer Pieter van Acoleyen. Hij zal de stichting in het algemeen versterken en in het bijzonder met zijn teksten, voor de Nieuwsbrief “LiefdeRijk”, voor de site Levend Hart, en ook zullen lezingen van Pieter in samenwerking met Tsjêbbe en Bertie op papier gezet worden, met name lezingen die tot nu toe alleen te beluisteren waren. In 2019 zijn weer nieuwe warme bemoedigingen aan het bestuur gericht, wij zijn daar heel dankbaar voor, tegelijk zijn we ons er sterk van bewust dat onze Schepper alleen alle eer toekomt. Het bestuur is oprecht dankbaar voor de liefdevolle steun van onze Schepper en voor Zijn zegen op ons werk.

31 december 2019