Doel & Bestuur

Doel

Doel van de stichting “Levend Hart”
Het bestaan van onze Schepper in ware onbaatzuchtige liefde voor alle mensen uit te dragen, aan allen die daarvoor belangstelling hebben, met woord en daad en met gebed. Mensen, die daar behoefte aan hebben, te bemoedigen en te steunen om in de liefde van onze Schepper te blijven geloven, te blijven vertrouwen, in alle omstandigheden. Het Woord van God, Zijn Evangelie van Liefde, aan te reiken aan wie daarom vraagt. Mensen die het gedachtegoed van de stichting in zich herkennen, de gelegenheid te geven om met elkaar in contact te komen. Zoveel mogelijk met elkaar naar Liefde te leven.

Bestuur

Bestuur
Sinds de oprichting van de stichting “Levend Hart” op 3 oktober 2001 is er steeds een bestuur van 2 of meer personen geweest. Vanaf juni 2018 bestaat het bestuur uit de volgende 3 personen:

Voorzitter:  mw. Ingrid Franssen – ten Boske;
Secretaris:  mw. Bertie Gelijk;
Penningmeester:  dhr. Tsjêbbe de Vries

Het bestuur wordt ondersteund door een vaste medewerker, dhr. Jan Franssen.
Ook wordt de stichting bij allerlei werkzaamheden regelmatig geholpen door vrijwilligers.